M. MAĎARIČ: Kreatívne odvetvie znamená veľký potenciál pre štáty V4

Nachádzate sa tu

19. 6. 2015

Kultúrny a kreatívny priemysel má potenciál prinášať významné pozitívne ekonomické efekty, zvyšovať zamestnanosť a vplývať na rozvoj malých a stredných podnikov. Zhodli sa na tom zástupcovia ministerstiev kultúry krajín V4, ktorí sa zišli v Bratislave na 25. spoločnom stretnutí.

Práve téma podpory kultúrneho a kreatívneho odvetvia dominovala v rozhovore, v ktorom za rokovací stôl zasadli minister kultúry SR Marek Maďarič, poľská ministerka kultúry Malgorzata Omilanowska, šéf maďarského rezortu kultúry Péter Hoppál a námestníčka českého ministra kultúry Kateřina Kalistová. "Vzájomne sme sa informovali o krokoch a národných stratégiách pre podporu kreativity," oznámil Maďarič.

Slovenský hostiteľ ministerskej schôdzky na dnešnej tlačovej konferencii poukázal na to, že podpora kreativity a odstránenie bariér pre jej naviazanie na priemysel sú pre Slovensko veľkou témou. "Práve kreatívne malé a stredné podniky môžu byť postupom času základom stabilnej fungujúcej slovenskej ekonomiky," uviedol Maďarič. Krajiny si podľa jeho slov budú v tejto oblasti vymieňať skúsenosti. "Naše východiská nie sú síce rovnaké, niektorí začali skôr, iní neskôr, no vzájomná spolupráca a výmena skúseností bude užitočná a môže viesť aj k spoločným projektom v rámci kreatívnej ekonomiky," uviedol Maďarič.
Ovplyvňovanie sa v oblasti podpory kreatívneho priemyslu označil za dôležité aj maďarský minister kultúry Péter Hoppál. "Ak všetci spojíme sily, budeme efektívnejší, môžeme dosiahnuť lepšie výsledky," povedal maďarský minister.

Stretnutiu predchádzala pracovná schôdzka expertov, ktorá sa venovala priebehu a vývoju spoločných kultúrnych projektov, ich pokračovaniu a návrhom na nadväzujúce aktivity. V rámci nových projektov sa ministri dohodli na organizácii medzinárodných majstrovských kurzov pre mladých hudobníkov. "Je to idea slovenskej strany, letná škola majstrovských kurzov pod vedením renomovaných európskych koncertných umelcov a pedagógov," ozrejmil Maďarič.

Zástupcovia rezortov kultúry krajín V4 takisto rozhodli o tom, že Medzinárodná vyšehradská cena 2014 bude udelená medzinárodnému divadelnému festivalu DEMOLUDY. Hovorilo sa aj o spolupráci v audiovizuálnej tvorbe. "Našou spoločnou výzvou je vytváranie koprodukčných programov, o iniciatíve v tejto oblasti dnes podpísali spoločné memorandum aj verejnoprávni vysielatelia jednotlivých krajín," uviedol Maďarič.

Ministri sa dnes takisto dohodli, že miestom ďalšieho spoločného stretnutia bude v roku 2016 Plzeň v Českej republike.

 

Zdroj TASR

Aktuality