Kontakt - Trenčiansky kraj

Nachádzate sa tu

Krajský predseda: Ing. Jaroslav Baška
Krajský tajomník: JUDr. Rastislav Kudla

Krajská administrátorka: Viera Rosecká, 0904 352 937

Legionárska 78, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6526781
Fax: 032/6526796

E-mail: krajtn@strana-smer.sk
web: www.smer-krajtrencin.sk
 

Okresné organizácie

TRENČÍN

okresný predseda: Michal Moško
okresný podpredseda:

Legionárska 78
911 01 Trenčín

tel.: 032/6526797
okresná administrátorka: Anna Purgátová
fax: 032/6526796
e-mail: okrestn@strana-smer.sk
 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

okresný predseda: Ing. Michal Kapuš
 

Radlinského 10
957 01 Bánovce n/Bebravou

tel: 0915 551 013
e-mail: okresbn@strana-smer.sk
 

ILAVA

okresný predseda: Ing. Peter Marušinec
okresný podpredseda: Ing. Dana Šťastná

Mierové námestie 3
019 01 Ilava

e-mail: okresil@strana-smer.sk
 

MYJAVA

okresný predseda: Ing. Vladislav Petráš
okresný podpredseda: Mgr. Ján Podmajerský

Vankovia 797
907 03 Myjava

e-mail: okresmy@strana-smer.sk

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

okresný predseda: Dušan Bublavý
okresný podpredseda: Mgr. Vladimír Sumbal

Fraňa Kráľa 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: 032/7717035
web: http://smer-nmnv.sk
e-mail: okresnm@strana-smer.sk
 

 

PARTIZÁNSKE

okresný predseda: Mgr. Mária Janíková
okresný podpredseda: Erich Dvonč

Februárová 152, P.O.BOX 84
958 01 Partizánske

e-mail: okrespe@strana-smer.sk

 

POVAŽSKÁ BYSTRICA

okresný predseda: Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
okresný podpredseda: Ing. Katarína Janacká, PhD.

A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica

e-mail: okrespb@strana-smer.sk
 

PRIEVIDZA

okresný predseda: Ing. Radko Gavliak
okresný podpredseda: Mgr. Viliama Remeňová

Východná 20
917 01 Prievidza

tel.: 046/5426174
e-mail: okrespd@strana-smer.sk
 

PÚCHOV

okresný predseda: Ing. Milan Panáček
okresný podpredseda: Bc. Jozef Hollan

1. mája 14/56
020 01 Púchov

tel: 042/4631527
e-mail: okrespu@strana-smer.sk