J. DRAXLER: Vyzval riaditeľov, aby pracovné zmluvy uzatvorené do 30.6. predĺžili

Nachádzate sa tu

23. 2. 2015

Minister školstva Juraj Draxler víta aktivity Slovenskej komory učiteľov i Nových školských odborov, ktoré mu dnes zaslali list. V ňom ho žiadajú, aby oslovil riaditeľov škôl na Slovensku s tým, aby pracovné zmluvy pedagógov, ktoré boli uzatvorené pred 1. marcom na dobú určitú do 30. júna, predĺžili do 31. augusta. Zabrániť tak chcú ich prázdninovému prepúšťaniu. Podľa ministra na riaditeľov škôl treba vytvárať tlak, aby sa správali zodpovedne.

"Vyzývam riaditeľov, ktorí majú dnes podpísané zmluvy do konca júna, aby ich predĺžili o ďalšie dva mesiace," povedal Draxler. Tvrdí, že ak má teraz pedagóg podpísanú pracovnú zmluvu do 30. júna, ide o nemorálny spôsob zamestnávania. "Riaditelia sa musia správať k svojim zamestnancom plne zodpovedne a jednoducho im dávať takú podporu, akú si učitelia zaslúžia," podotkol minister. Zároveň uviedol, že ministerstvo školstva sa bude snažiť upozorňovať aj na konkrétne príklady škôl či riaditeľov, kde zmluvy predĺžené neboli. "Aj z ministerstva práce už zaznelo, že tam, kde uvidia možné porušenie zákona, budú sa snažiť do takýchto škôl posielať inšpekcie," uviedol. Hoci považuje tento problém za minoritný, dotknutým pedagógom odporúča, aby sa obrátili na svoje stavovské a odborové organizácie.

Podľa novely Zákonníka práce, ktorá vstúpi do platnosti od 1. marca a upravuje tiež zákon o pedagogických zamestnancoch, by učitelia už nemali počas letných prázdnin dočasne končiť na úradoch práce.
Upravuje trvanie pracovného pomeru na určitú dobu pri pedagogických zamestnancoch tak, aby sa končil vždy až 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roku, teda na celých 12 mesiacov školského roku. Doteraz totiž niektoré školy uzatvárali pracovný pomer s učiteľmi len na obdobie desať mesiacov, kedy prebieha vyučovanie. Ministerstvo školstva pritom posiela na každého pedagóga mzdový normatív aj počas dvoch mesiacov letných prázdnin. Toto ustanovenie sa nebude týkať pedagógov, s ktorými bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú z dôvodu zastupovania.

 

zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu

Categories: 
Aktuality