Čestná stráž Ozbrojených síl SR bude od dnešného dňa súčasťou rokovacích dní v parlamente

Nachádzate sa tu

6. 9. 2016

Súčasťou rokovacích dní, ako aj významných podujatí v priestoroch Národnej rady SR, bude od dnešného dňa aj Čestná stráž Ozbrojených síl SR. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko požiadal ministra obrany Petra Gajdoša o pridelenie ceremoniálnej stráže počas rokovacích dní v parlamente. Prvý oficiálny nástup čestnej stráže Národná rada SR pripravila aj pri príležitosti vystavenia nových historických insígnií v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj vážených návštev v súvislosti s Predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ.  „Naozaj si ctím, že priestory Národnej rady SR môžu získať slávnostný ráz aj prostredníctvom nových historických dokumentov, ktoré dokumentujú veľmi významnú časť našej histórie a ktoré môžu symbolicky strážiť vojaci Cestnej stráže Ozbrojených síl SR.„ Povedal pri prvom slávnostnom nástupe čestnej stráže predseda Národnej rady SR Andrej Danko.
Minister obrany Peter Gajdoš je presvedčený, že aj toto je jedna z foriem, akou budú vojaci reprezentovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky, počas slovenského predsedníctva. "A zároveň je to spôsob, ako vzdáme úctu histórii slovenského národa, pretože tú si musíme vážiť a chrániť. Pridanou hodnotou je, že to bude priamo v našej zákonodarnej inštitúcii," povedal šéf rezortu obrany.

Pri tejto príležitosti Slovenské národne múzeum zapožičalo Národnej rade SR významné diela z obdobia 19. storočia. Najvzácnejším vystaveným kusom je najmä pečatidlo, prvého predsedu Slovenskej Národnej rady J. M. Hurbana z rokov 1848-1849. Vystavenými historickými predmetmi a dokumentmi si pripomíname vznik prvej Slovenskej národnej rady dňa 16. septembra 1848, ktorý sa stal východiskovým bodom slovenskej štátnosti. Pôsobenie prvej SNR v revolučných rokoch 1848 – 1849 významným spôsobom prispelo k národnej emancipácii Slovákov. Jej zásluhou vstúpili Slováci na scénu európskych dejín a zaradili sa medzi národy s perspektívou moderného národného a civilizačného vývinu.

Vystavené diela:
      1. Pečatidlo prvej SNR, 1848, kópia
      2. Pečatidlo Jozefa Miroslava Hurbana, prvého predsedu SNR, 1848 – 1849, originál
      3. Jozef Miroslav Hurban, litografia, 1848, originál
      4. Kolář, František. Ľudovít Štúr, litografia, 1861, originál
      5. Leták Slováci, Braťja! podpísaný členmi prvej SNR, 17. september 1848, faksimile. S poznámkou J. M. Hurbana z roku 1881 Moja práca. H.
      6. Leták K národu slovenskjemu podpísaný členmi SNR a vojenskými veliteľmi, 6. december 1848, faksimile
      7. Heincke, Joseph. Slovenskí dobrovoľníci – dôstojník a vojak, chromolitografia, 1849, faksimile
      8. Ľudovít Štúr. Gibala, František. Ľudovít Štúr, bronz, 1956, originál
      Prezentáciu pripravila Kancelária NR SR v spolupráci so SNM-Historickým múzeom.

Zaujímavosti o Čestnej stráži Ozbrojených síl SR
Čestná stráž Ozbrojených síl SR má v súčasnosti 133 profesionálnych vojakov, vrátane zabezpečovacej čaty. Pluk Hradnej a čestnej stráže vznikol v roku 1993 transformáciou 318. strážneho práporu, ktorý bol prevzatý Armádou SR z bývalej federálnej Československej armády.
Ďalšou reorganizáciou prešiel už ako Pluk čestnej stráže na základe rozkazu ministra obrany SR v roku 2001. Na základe tohto rozkazu bol s účinnosťou od 1. augusta 2001 zreorganizovaný na útvar Čestnej stráže prezidenta SR a útvar Čestnej stráže Armády SR.  Hlavnými úlohami Čestnej stráže Ozbrojených síl SR je zabezpečovanie štátno-protokolárnych akcií vojenskými poctami pre štátnych a ústavných činiteľov SR, predstaviteľov vlád cudzích štátov, predstaviteľov Európskej únie a NATO v zmysle Pravidiel diplomatického protokolu a najvyšších predstaviteľov Ozbrojených síl SR.
Plní úlohy vyplývajúcich z požiadaviek štátnej správy a samosprávy pri oslavách výročí, významných udalostí a pietnych aktov spoločenského, politického či náboženského charakteru.  Využitie Čestnej stráže upravujú pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike.

Na aké príležitosti možno využiť Čestnú stráž Ozbrojených síl SR?
„Úplné vojenské pocty zabezpečuje Čestná stráž OS SR počas oficiálneho privítacieho ceremoniálu najvyšších predstaviteľov vlád zahraničných štátov v SR prezidentom SR, predsedom vlády SR, ministrom obrany SR.
„Vojenské pocty – špalier sa zabezpečujú počas oficiálnych návštev predstaviteľov vlád zahraničných krajín, pre najvyšších ústavných činiteľov SR (prezident, predseda vlády, predseda Národnej rady SR), predstaviteľov Európskej únie, NATO a Ozbrojených síl SR.
„Pietny akt kladenia vencov sa uskutočňuje pri pamätníkoch, pomníkoch a pamätných miestach v SR aj v zahraničí pri príležitostiach osláv oslobodenia miest a obcí, ukončenia II. svetovej vojny, osláv Slovenského národného povstania , osláv Karpatsko – duklianskej operácie.
„Pietne rozlúčky, vojenské pohreby sa zabezpečujú pri rozlúčkach s obeťami tragických udalostí v OS SR, profesionálnymi vojakmi v činnej službe tragicky zosnulými počas plnenia úloh v OS SR alebo pôsobiacich v zahraničných misiách zabezpečovanými OS SR; vojenskými dôchodcami, ktorí boli poberateľmi vojenského výsluhového dôchodku.
„Showprogram – galaprogram je ukážka neštandardných cvikov vytvorených výlučne pre účely reprezentácie Čestnej stráže OS SR na verejnosti pri slávnostných príležitostiach.

História uniformy Čestnej stráže
Útvar Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a Čestná stráž prezidenta SR disponujú historickou uniformou. Ich autorkou je Mgr. Ľubica Jarjabková, scenáristka a výtvarníčka a spoluautorkou je Mgr. Helena Jurikovičová, scénografka a odevná návrhárka. História uniformy siaha do 2. polovice 17. storočia. Vývoj historickej uniformy Čestnej stráže Ozbrojených síl SR súvisí so 150. výročím Slovenského národného obrodenia 1848-1849, ale aj s účasťou Ozbrojených síl SR na duchovných misiách v Lurdách, kde ich inšpirovali reprezentatívne historické uniformy iných európskych armád. Posun k realizácii slovenskej historickej uniformy najviac ovplyvnil generál Ján Repaský.

Categories: 
Aktuality