Boj proti terorizmu: posilnenie polície a armády SR

Nachádzate sa tu

16. 12. 2015

Slovensko v rámci protiteroristických opatrení posilní v nasledujúcich rokoch svoju políciu a armádu. Opatrenie, o ktorom dnes rozhodla vláda SR, si v nasledujúcich troch až štyroch rokoch vyžiada viac ako 250 miliónov eur.
Vláda dnes schválila zvýšenie počtu príslušníkov Policajného zboru SR o 2 500, ako aj ich vyzbrojenie a vystrojenie. Dôvodom podľa materiálu ministerstva vnútra je, že ich terajšie kapacity sú nedostatočné. Opatrenie dopĺňa zmeny v protiteroristickej legislatíve schválené vládou 27. novembra tohto roka.
„Nevymýšľame si, ale hlavne plníme to, čo hovoríme,“ vysvetlil predseda vlády SR Robert Fico s tým, že vláda splnila to, čo avizovala ohľadom personálneho posilnenia polície. Premiér vysvetlil, že Ozbrojeným silám SR pribudne 800 vojakov, ktorí budú vycvičení a trénovaní pre potreby polície najmä v súvislosti s ochranou štátnych hraníc. Personálne bude posilnený i 5. pluk špeciálneho určenia, tu však podľa Roberta Fica nie je možné prezradiť konkrétny počet príslušníkov, ktorí mu pribudnú. K nákladom na personálne rozšírenie polície a armády treba prirátať aj náklady na ich vyzbrojenie a vyškolenie, uviedol premiér. „Potom, keď do toho dáme úvodné investície vo výške asi 110 miliónov, čo sme predpokladali v rámci tretieho balíka, tak predpokladám, že ďalšie dopady budú okolo 50 miliónov ročne,“ ozrejmil.
"Záujem zvýšiť početné stavy príslušníkov Policajného zboru vyplýva z naliehavej potreby eliminácie bezpečnostných rizík spojených s výrazným nárastom počtu teroristických útokov v európskom priestore v kontexte aktuálneho vývoja migračných tokov a z nevyhnutnosti zabezpečenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky," odôvodnilo ministerstvo vnútra. Zvýšenie počtu policajtov sleduje dosiahnutie tzv. ideálneho stavu, aby v bežnom výkone bolo v uliciach asi 800 policajných hliadok. Každý policajný okrsok získa hliadku navyše. Po teroristických útokoch v Paríži platia na Slovensku zvýšené bezpečnostné opatrenia. Bežný počet hliadok v uliciach - 450 bol zvýšený na 1 200. Stav je však podľa rezortu dlhodobo neudržateľný. Stavy polície sa budú zvyšovať postupne, cieľové číslo by malo byť dosiahnuté v horizonte troch rokov. Posilnené majú byť predovšetkým oddelenia boja proti terorizmu či extrémizmu, poriadkovej polície a špecializované jednotky, ako sú pohotovostné útvary, ale aj špeciálny Útvar osobitného určenia.
Od 1. januára 2016 sa zvýši počet systemizovaných miest policajtov o 800. Od začiatku roka 2017 a 2018 bude pridaných zakaždým ďalších 850 systemizovaných miest. Vláda v doložke vplyvov vyčíslila, že celkovo bude do roku 2019 potrebovať v tejto súvislosti 194 422 757 eur. Od začiatku budúceho roka sa zintenzívni výberové konanie do služobného pomeru v Policajnom zbore. Podľa materiálu je cieľom, aby v nástupných termínoch v nasledujúcich dvoch rokoch bol prijatý maximálny počet uchádzačov. Zároveň sa zvýšia kapacity stredných odborných škôl Policajného zboru.
V rámci antiteroristických opatrení vyčlení ministerstvo obrany 800 vojakov na spoločné hliadkovanie pod velením Policajného zboru. Z tohto dôvodu bude potrebné postupne v rokoch 2016-2017 trvale navýšiť počty príslušníkov OS SR o 800 vojakov, z toho 500 v roku 2016 a 300 v roku 2017. Z dôvodu boja proti terorizmu sa výrazne posilnia bojové kapacity 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. V roku 2016 sa majú doplniť počty 5. pluku špeciálneho určenia na súčasné tabuľkové mierové počty o 31 osôb a navýšiť celkový počet príslušníkov oddielov špeciálneho určenia (OŠU) pluku o 115 osôb. Zároveň dôjde k vytvoreniu nového OŠU, oddielu spravodajskej podpory a posilneniu existujúcich OŠU. V druhej fáze od roku 2017 má dôjsť k optimalizácii štruktúry velenia a riadenia, výcvikových kapacít, k ďalšiemu rozvoju bojových a podporných prvkov pluku s navýšením personálu o 67 vojakov vrátane doplnenia potrebného materiálového vybavenia, výstroja a nákladov na čiastočnú úpravu infraštruktúry.
Po stránke vybavenosti sa do konca roka 2016 posilní aj prápor ISTAR a to prioritným obstaraním technických prostriedkov prieskumu a sledovania. Prápor ISTAR (spravodajstvo, sledovanie, zisťovanie cieľov a prieskum - Intelligence, Surveillance, Target Aqusition and Reconnaissance) je momentálne v procese výstavby s očakávaným dokončením do konca roku 2017 s počtom 608 profesionálnych vojakov a 11 zamestnancov. Do boja proti terorizmu sa zároveň zapoja aj vojenskí chemici a pyrotechnici.
 

Zdroj: TASR

Categories: 
Chránime Slovensko