Akadémia sociálnej demokracie pozýva na výberový pohovor

Nachádzate sa tu

22. 12. 2016

Už 7. ročník Akadémie sociálnej demokracie ponúka opäť príležitosť mladým ľuďom, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty, ktorí si chcú rozšíriť svoj rozhľad v rôznych oblastiach verejných politík a ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich argumentačných a komunikačných schopnostiach a kampaniach cez tradičné médiá alebo nové komunikačné kanály.

Počas šiestich víkendových škôl v priebehu roka 2017 ponúka Akadémia sociálnej demokracie okrem priblíženia histórie a hodnôt sociálnodemokratického hnutia ako aj verejných politík, odpovedajúcich na aktuálne problémy našich spoločností, aj možnosť osobne diskutovať s členmi vlády, politickými predstaviteľmi zo Slovenska, Čiech, Nemecka či Rakúska, skúsenými predstaviteľmi odborového hnutia,  občianskeho sektoru a akademickej obce. 

Dôležitou súčasťou vzdelávacieho programu ASD sú argumentačné a komunikačné tréningy, kamerové skúšky, ako aj návody na efektívne vedenie kampaní či už cez klasické médiá alebo nové informačné a sociálne siete.

Podmienkou účasti na výberovom pohovore je zaslanie motivačného listu so stručným životopisom a podmienkou účasti v 7. ročníku ASD je účasť na šiestich víkendových školách v ČR a SR (v odôvodnených prípadoch možnosť jednej absencie) a zaplatenie symbolického poplatku 100 eur. Organizátori ASD, Inštitút ASA, nadácia Friedrich Ebert Stiftung - zastúpenie v ČR a SR a Masarykova demokratická akademie, hradia všetky ostatné náklady spojené s dopravou, ubytovaním účastníkov, ako aj zabezpečením lektorov a ostatných prevádzkových nákladov.

Bližšie informácie o projekte a účasti v ňom nájdete v nižšie priloženom dokumente.

Tím Akadémie sociálnej demokracie sa teší na stretnutie s mladými ľuďmi, ktorí chcú investovať do seba a majú ambície meniť našu spoločnosť tak, aby bola čo najviac spravodlivou.  

Akadémia sociálnej demokracie 2017

Kontakt: muransky.ma@gmail.com

Categories: 
Aktuality