Župné štvrtky prinášajú bezplatné poradenstvo

Nachádzate sa tu

18. 12. 2015

Po pozitívnych skúsenostiach s poskytovaním bezplatného poradenstva v oblasti právnych problémov a sociálnej oblasti zavádza Žilinský samosprávny kraj novinku v podobe bezplatného zdravotníckeho poradenstva. Každý prvý štvrtok v mesiaci budú pracovníci odboru zdravotníctva ŽSK k dispozícií pre otázky občanov týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Od 7. januára 2016 budú mať občania Žilinského kraja možnosť obrátiť sa na nás aj prostredníctvom osobných stretnutí vždy od 8.00 h. do 15.00 h. Doteraz sme poskytovali poradenstvo predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, no v novom roku sa i my pridáme k Župným štvrtkom,“ informovala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková. Občania tak budú mať možnosť získať okamžité informácie a lepšie sa zorientovať v problematike,ktorú v rámci svojich kompetencií rieši odbor zdravotníctva.

Súčasťou Župných štvrtkov na Úrade Žilinského samosprávneho kraja je i bezplatné právne a sociálne poradenstvo. Každý druhý štvrtok v mesiaci sa môžu občania stretnúť s právnikom Žilinskej župy a poradiť sa v otázkach občianskeho, rodinného alebo pracovného práva. Rovnako funguje i poradenstvo v oblasti sociálnych vecí, kde odborníci pomáhajú občanom v otázkach sociálnej starostlivosti.

„Najmä po prijatí novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa začalo viac diskutovať o poplatkoch v zdravotníctve a pacienti často nevedeli, na koho sa môžu obrátiť, ak mali napríklad podozrenie, že zaplatili neoprávnený poplatok. V Žilinskom kraji evidujeme výrazný pokles týchto podnetov, čo vyplýva aj z rozsiahlej kontroly spojenej s osobnými stretnutiami, ktoré pracovníci odboru zdravotníctva vykonávajú. Bezplatné zdravotnícke poradenstvo prinesie otvorený priestor pre ľudí a to je pre nás dôležité, aby boli pacienti a zároveň aj lekári informovaní a vedeli, že sa na nás môžu obrátiť,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Zároveň tiež dodal, že ak má pacient pocit, že lekár koná v rozpore so zákonom, kedykoľvek môže kontaktovať Žilinský samosprávny krajaj telefonicky, písomne alebo emailom a daný podnet bude prešetrený.

Termíny nového bezplatného zdravotníckeho poradenstva každý prvý štvrtok v mesiaci vždy od 8.00 h. do 15.00 hod. na Úrade ŽSK sú nasledovné:

7.1.2016
4.2.2016
3.3.2016
7.4.2016
5.5.2016
2.6.2016


zdroj: ŽSK

Regióny