Zamestnanci rezortu práce a sociálnych vecí si prevzali prestížne ocenenia

Nachádzate sa tu

25. 9. 2015

V bratislavskom Mestskom divadle si dnes (27.2.2015) pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. 2.), vyhláseného Valným zhromaždením OSN, prevzali vyznamenania a medaily pracovníci v oblasti sociálnych služieb a zamestnanosti.
Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini označil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny za jeden z najnáročnejších, keďže jeho zamestnanci svojou prácou pomáhajú jednotlivcom a rodinám prekonať ťažké obdobia. "Sociálna práca podporuje a chráni sociálne znevýhodnených ľudí. Posledné roky sú až príliš dynamické, a preto nemôžeme ostať pokojní a už vôbec nie nevšímaví voči ekonomickým a finančným kolíziám, ktoré sociálnu prácu stavajú takmer všade vo svete pred nové výzvy," povedal Pellegrini.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter vyzdvihol úsilie ľudí, ich osobný a ľudský vklad do práce v tejto oblasti.
"Riešenia zložitých situácií občanov, neraz ťažkých a komplikovaných, sa väčšinou začínajú na našich pracoviskách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, na pobočkách Sociálnej poisťovne, v zariadeniach sociálnych služieb a v neposlednom rade aj v detských domovoch. Chcem týmto prestížnym a morálnym ocenením vyzdvihnúť túto prácu," povedal Richter. Poukázal na narastajúcu dôležitosť a v niektorých prípadoch aj nenahraditeľnosť ľudí zamestnaných v tejto oblasti. Ich pravidelné každoročné oceňovanie má prispieť k zvyšovaniu spoločenského statusu ľudí pracujúcich v tomto rezorte.

Najvyššie ocenenie zlatú medailu si prevzala Zuzana Mardiaková za rozvoj a profesionalizáciu poradensko-psychologických služieb v rezorte. Psychologička Eva Sopková z Humenného ju získala za to, že ako prvá odborníčka na Slovensku sa začala venovať problematike násilia páchaného na ženách. Ďalším najvyššie oceneným bol riaditeľ úradu práce v Spišskej Novej Vsi Michal Komara, ktorý sa angažoval pri etablovaní najväčšieho zamestnávateľa v regióne firmy Embraco, ale i ďalších. Jana Kostanjevcová sa zas pričinila o rozvoj osobitného systému starostlivosti o tie deti, o ktoré sa nemôžu z rôznych dôvodov starať ich vlastní rodičia. Zlatú medailu získala aj Nadežda Šebová, ktorá je spoluautorkou zákonov o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o sociálnych službách, o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj o hmotnej núdzi.

 

zdroj: TASR

pozrite si reportáž z oceňovania

Categories: 
Aktuality
Regióny