Z evidencie za rok odišlo viac ako 80-tisíc nezamestnaných

Nachádzate sa tu

22. 1. 2018

Nezamestnanosť naďalej klesá, evidovaná miera sa v decembri 2017 znížila o 0,01 % na 5,94 %. Celková miera poklesla rovnakým tempom, a to na 7,18 %. V priebehu minulého roka odišlo z evidencie úradov práce 80 548 nezamestnaných.

 Rok 2017 sprevádzal každomesačný úbytok evidovaných nezamestnaných a narastajúci počet voľných pracovných miest. Ľudí bez práce ubudlo vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Na úradoch bolo v decembri 2017 nahlásených o 24 405 menej mladých do 29 rokov a o 18 604 menej ľudí nad 50 rokov ako v decembri 2016. „V tej najsledovanejšej kategórii dlhodobo nezamestnaných za rok ubudlo 50 500 ľudí, ktorí boli bez práce viac ako rok a 18 984 nezamestnaných nad 48 mesiacov. To sú veľmi pozitívne čísla a najdôležitejšie je, že sa nám darí pomáhať aj týmto ťažšie zamestnateľným ľuďom,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Nezamestnanosť sa darí znižovať aj v 12 menej rozvinutých okresoch. Medziročne klesla evidovaná miera v každom z nich v rozmedzí od 3,5 p.b. do takmer 8 percentuálneho bodu. Pokles je aj v ďalších troch menej rozvinutých okresoch, ktoré pribudli do zoznamu v priebehu uplynulého roka. „Našou snahou bude aj v tomto roku znižovať regionálne rozdiely, ktoré vždy boli a budú, ale chceme, aby boli čo najnižšie a aby aj tam bola pre ľudí práca. Príkladom môže byť okres Rimavská Sobota, kde sme mali v decembri 2015 evidovanú mieru nezamestnanosti na úrovni 27,42 % a v decembri 2017 to bolo 18,48 %,“ približuje minister. Dodáva, že na Slovensku máme už iba tri okresy s evidovanou nezamestnanosťou nad 15 percent.

Na úradoch práce zostáva 195 583 ľudí. Z nich približne 16-tisíc nemá ukončené základné vzdelanie, cca 60-tisíc je s ukončeným základným vzdelaním, vyše 100 000 evidovaných skončilo strednú školu a 17,5 tisíca má vysokoškolské vzdelanie. „Sú tu kategórie ľudí, s ktorými sa oplatí pracovať a ktorých máme záujem rekvalifikovať a ponúkať im prácu. Nehovoriac o tom, že evidujeme viac ako 47-tisíc mladých do 29 rokov, ktorí by určite mali pracovať a malo by to byť aj v ich osobnom záujme, “ uvádza Ján Richter.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto už pripravilo zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý by mal byť účinný od 1. 5. 2018. Vďaka nemu sa zefektívni podpora sociálneho podnikania a vytvorí sa medzitrh práce najmä pre dlhodobo nezamestnaných ľudí bez kvalifikácie. V rámci vládneho sociálneho balíčka sa zvýši podpora mobility za prácou. Ústredie práce sa zameria najmä na rekvalifikácie nezamestnaných, pričom bude vzdelávacie kurzy vyberať aj v spolupráci so zamestnávateľmi, aby zohľadnili ich požiadavky.

Aj napriek tomu minister očakáva, že na nedostatkové profesie bude potrebné dovážať zamestnancov z tzv. tretích krajín. V zákone sa preto zjednodušia podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a iba v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zároveň sa prijmú opatrenia na zabránenie sociálnemu dampingu. „Urobíme všetko preto, aby sa nezvýhodňovala lacná pracovná sila z cudziny na úkor našich domácich zamestnancov. Budeme podporovať, aby zamestnávatelia prijímali cudzincov za kmeňových zamestnancov a nie prostredníctvom agentúr, čo zabezpečí, že budú pracovať za rovnakých podmienok a nebudú pre zamestnávateľa výhodnejší,“ dodáva Ján Richter.

 

Štatistické údaje:

 

V decembri 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,94 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (5,95 %) poklesla o 0,01 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,82 p. b. (v decembri 2016 8,76 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v decembri 2017 dosiahol 161 915 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (162 087 osôb), poklesol o 172 osôb (o 0,11 %). Medziročne poklesol o 76 062 osôb, čo je o 31,96 % menej (v decembri 2016 – 237 977 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v decembri 2017 7,18 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (7,19 %) poklesla o 0,01 p. b.. Medziročne poklesla o 2,98 p. b. (v decembri 2016 10,16 %).

Stav celkového počtu UoZ v decembri 2017 dosiahol 195 583 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2017 (196 055 osôb), poklesol o 472 osôb (o 0,24 %). Medziročne poklesol o 80 548 osôb, čo je o 29,17 % menej (v decembri 2016 stav 276 131 osôb).

V decembri 2017 bol v štyroch krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,07 p. b.) bol dosiahnutý v Bratislavskom a Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Košický kraj (9,94 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,94 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,67 % a Prešovský kraj s 9,68 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2017 v 38 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 39 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v dvoch okresoch sa MEN nemenila.

V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,48 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,98 %) dosiahol okres Trnava.

Ku koncu decembra 2017 úrady práce evidovali 69 375 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 5 256 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 15 537 miest (podiel 22,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 4 613 (podiel 6,6 %).

TK ministra práce Jána Richtera si pozrite tu  

Zdroj: MPSVaR SR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí