XXV. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

Nachádzate sa tu

30. 7. 2017

Štvrťstoročnica Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

Veľká Javorina – symbol, majestát, história a mnoho ďalšieho by sa dalo spomenúť pri najvyššom vrchu Bielych Karpát. Pre nás, ktorí si ctíme už takmer 170-ročný odkaz našich predkov v duchu československej spolupatričnosti a vzájomnosti, znamená najmä každoročné stretnutie obyvateľov zo slovenskej a českej strany priamo na hraničnom pomedzí.

„Tu bratia vždy stretať sa budú, tu vernosť prisahať si budú.“ Motto Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré po oslobodení v roku 1945 znelo na vrchu Veľká Javorina z úst 25 tisíc Slovákov a Čechov, na najvyššom vrchu Bielych Karpát znelo aj dnes. Z úst predstaviteľov štyroch prihraničných samosprávnych krajov; Trenčianskeho, Trnavského, Zlínskeho a Juhomoravského, z úst poslancov štátnych parlamentov oboch národov, z úst primátorov a starostov prihraničných miest a obcí, ako aj z obecenstva plného ľudí. Práve na vrchu Veľká Javorina, z ktorého je obdivuhodný výhľad na šíru krajinu, si už presné štvrťstoročie Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov pripomínajú priateľstvo a pevné puto týchto dvoch národov.

Regióny