Vyše 160 zamestnávateľov ponúka na JobExpo 26.000 pracovných miest

Nachádzate sa tu

29. 4. 2015

Na nitrianskom výstavisku Agrokomplexu sa začal piaty ročník najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce – JobExpo 2015. Pod jednou strechou sa zišlo 140 slovenských a vyše 20 zahraničných zamestnávateľov, ktorí ponúkajú záujemcom viac ako 26.000 pracovných príležitostí doma i v zahraničí.

Pridali sa k nim aj poskytovatelia neštátnych služieb zamestnanosti a európski partneri verejných služieb zamestnanosti  s reálnymi pracovnými miestami, s pracovnými príležitosťami a poradenstvom pre oblasť slovenského i európskeho trhu práce a vzdelávacie agentúry. Veľtrh pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Jeho súčasťou je 17. ročník medzinárodnej burzy práce European Job Days 2015 a 23. ročník predajnej výstavy výrobkov žiakov Stredných odborných škôl Mladý tvorca.

Veľtrh odštartovala panelová diskusia na tému Nezamestnanosť mladých v krajinách V4 za účasti ministrov práce Slovenskej a Českej republiky a štátneho tajomníka poľského ministerstva práce. „Slovensko má v porovnaní s Českom a Poľskom najhoršiu pozíciu z hľadiska zamestnávania mladých ľudí do 25 rokov,“ skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Zároveň však povedal, že prijaté opatrenia prinášajú efekt. „Rezort som preberal s 34,9-% nezamestnanosťou mladých, po troch rokoch sme sa dostali na 24,9 %. Posledný rok našej vlády využijeme tento priestor na zníženie nezamestnanosti mladých o jednu tretinu,“ povedal Richter. 

Problematiku nezamestnanosti mladých ľudí rieši SR v dvoch rovinách, operatívnej a systémovej. Operatívna je zameraná na legislatívne opatrenia a konkrétne opatrenia týkajúce sa nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Medzi najnovšie systémové opatrenia patrí nový zákon týkajúci sa duálneho vzdelávania, ktorý nadobudol účinnosť od 1. apríla. „Minulý mesiac sme spustili projekt Národná sústava povolaní. Prostredníctvom 24 sektorových rád chceme vytvoriť 1000 až 1400 presných profesií, kde bude zadefinované, čo sa očakáva z hľadiska vzdelania, odbornosti a schopnosti jednotlivých absolventov. Ministerstvo školstva súbežne pracuje na národnej sústave kvalifikácií. Cieľom je zamedziť tomu, aby relatívne veľký počet absolventov najmä stredných škôl končil na úradoch práce, lebo typ vzdelávania nie je zosúladený s potrebami trhu práce, najmä v technických oblastiach,“ skonštatoval Richter. 

Podľa ministra práce je mimoriadne úspešný aj projekt zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov. Za dva roky našlo prostredníctvom neho uplatnenie 13.000 mladých ľudí, pričom až 80 % z nich zostalo na pôvodnom pôsobisku aj po uplatnení motivačných faktorov voči zamestnávateľovi. Slovensko sa zapojilo aj do projektu Európskej komisie Záruky pre mladých, kde sa zaviazalo, že každý absolvent evidovaný viac ako štyri mesiace na úrade práce dostane možnosť ďalšieho vzdelávania, rekvalifikácie alebo práce. „Na tento projekt má SR pripravených 200 miliónov eur, z toho 75 miliónov eur tvorí dotácia z Európskej komisie, 75 miliónov je naša spoluúčasť prostredníctvom európskeho sociálneho fondu a 50 miliónov je vyčlenených zo štátneho rozpočtu,“ skonštatoval Richter.


zdroj: TASR

pozrite si reportáž

Categories: 
Aktuality
Regióny