Výjazdové rokovanie vlády vo Svidníku

Nachádzate sa tu

31. 8. 2016

31. augusta 2016 sa vo Svidníku uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Tá v rámci zákona o podpore najmenej rozvinutých okresovschválila akčný plán, ktorý počíta do roku 2020 s vytvorením až 1418 nových pracovných miest. Celková odhadovaná investícia pre okres Svidník predstavuje  sumu vo výške 63 miliónov Eur. Verejné zdroje by mali z tejto sumy predstavovať 46 miliónov Eur a 17 miliónov má byť zo súkromných zdrojov. Regionálny príspevok je vo výške 3,06 milióna eur.

Regióny