Vladimír Faič

Nachádzate sa tu

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR

Dátum narodenia: 15. 7. 1948
Miesto narodenia: Tekovské Lužany


Vzdelanie:

Vysoká škola politická Bratislava
Právnická fakulta UK – postgraduálne štúdium


Pracovné skúsenosti:

1967 - 1978 Štátne lesy Bratislava, technik
 
1978 - 1990 poslanec a podpredseda MNV; politický pracovník
 
1991 - 1993 predseda Okresného výboru SDĽ v Topoľčanoch
 
1993 - 1998 Prima-Print, s. r. o., konateľ a manažér
 
1998 - 2002 poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu
 
2002 - 2006 Prima-Print, s. r. o., konateľ a manažér
 
       od 2006 poslanec NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
 
2006 - 2010 predseda Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky
 
       od 2012 predseda Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky

Iné:

- spoluautor koncepcie komunálnej a regionálnej politiky SDĽ (1994)

- spoluautor koncepcie verejnej správy (1999)

- manažér projektu spracovania problematiky sociálnej náuky cirkvi

- spoluautor prvého zákona o obchodných reťazcoch

- manažér diskusných klubov a seminárov k charakteru hospodárstva SR vymedzeného v čl. 55 Ústavy SR

- člen tieňovej vlády strany Smer (2003 - 2006)

- autor projektu a zakladateľ Inštitútu Analýzy, stratégie, alternatívy ASA (2004)

- spoluautor koncepcie tematického celku odborných medzinárodných konferencií, seminárov na tému „Slovensko - moderný sociálny štát“

- spoluautor koncepcie medzinárodných konferencií na tému sociálnej dimenzie Európy

- člen koordinačnej skupiny pre riadenie prác projektu „Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti“ (2006 – 2010)

- člen tieňovej vlády strany Smer (2010 - 2012)