Váhostav-SK sa vzdáva 49% svojich akcií v prospech malých veriteľov

Nachádzate sa tu

22. 4. 2015

Stavebná spoločnosť Váhostav-SK, ktorá je v súčasnosti v reštrukturalizácii, sa vzdá 49 % svojich nezaťažených akcií v prospech nezabezpečených veriteľov. Teda malých firiem a živnostníkov, aby sa aj takýmto spôsobom uspokojili ich pohľadávky voči firme. Oznámil to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
"Kritériom pre rozdelenie akcií bude výška pohľadávky," priblížil Fico po rokovaní s vedením Váhostavu-SK aj predstaviteľmi jeho veriteľov. Premiér zároveň uviedol, že banky, ktoré sú tiež veriteľmi stavebnej spoločnosti, sa vzdajú časti svojich zabezpečených pohľadávok.
To znamená, že kým podľa navrhnutého plánu mali dostať v rámci reštrukturalizácie 100 % z dlhovaných peňazí, po novom to bude len 85 %. Zostávajúcich 15 %, ktoré mali pôvodne ísť bankám, si rozdelia malé firmy a živnostníci. Drobní nezabezpečení veritelia tak podľa Fica v konečnom dôsledku dostanú viac ako navrhovaných 15 %. "Banky dnes potvrdili, že sú pripravené znížiť mieru svojho uspokojenia zo 100 % na 85 %," priblížil.
Podľa premiéra platí aj pôvodne avizovaný návrh, a teda, že dlhy Váhostavu-SK neprepadnú. V budúcnosti si ich od firmy budú môcť veritelia vymáhať až do výšky 100 %. Zároveň chce štát naďalej ponúknuť veriteľom firmy možnosť odkúpiť cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku (SZRB) ich pohľadávky okamžite vo výške 50 % ich hodnoty.
Zástupca veriteľov Milan Blaho uviedol, že aktuálny návrh je najlepším riešením, aké je v súčasnosti na stole. "Posledná schôdza veriteľov je za dverami. Lepšie riešenie, ako je toto, by nebolo reálne. Toto je jediné finálne riešenie, ktoré sme mohli za veriteľov brať," konštatoval Blaho.
V prípade reštrukturalizácie Váhostavu ustúpili aj zabezpečení veritelia, ktorými sú banky. "Nám trom zúčastneným bankám v prvom rade ide o to, aby spoločnosť Váhostav prežila toto ťažké obdobie, pretože tu máme tisícky pracovných miest a množstvo živnostníkov, ktorí sú zároveň našimi klientmi. V záujme upokojenia situácie, zlepšenia ekonomickej situácie aj našich klientov sme pristúpili na viac kompromisné riešenie," doplnil generálny riaditeľ ČSOB Banky Daniel Kollár.
Generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav-SK Marián Moravčík vyčíslil, že banky sa v prospech nezabezpečených veriteľov vzdajú približne sumy 3,5 milióna eur. Zároveň uviedol, že banky by nemali mať problém s úverovaním Váhostavu-SK. "Audit KPMG ukázal, že spoločnosť je naštartovaná dobrým smerom, a banky majú dôveru v to, čo sme vložili do reštrukturalizačného plánu," doplnil Moravčík.

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) zase ubezpečil, že odkúpenie pohľadávok malých veriteľov štátom nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Vysvetlil, že vláda rozhodne, koľko zdrojov zo štátnych finančných aktív, ktoré nazhromaždili banky platením osobitného odvodu, sa použije na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. "Stále si stojím za tým, že daná operácia nebude mať negatívny vplyv na čisté bohatstvo štátu, pretože jeho súčasťou sú aj živnostníci. Nebude to mať dopad na verejný dlh, lebo je to konštruované z hľadiska štátnych finančných aktív, do ktorých prispievajú banky, a pravdou je, že na konci túto operáciu bude hodnotiť Eurostat," doplnil Kažimír.

 

Podpis memoranda

Memorandum zo stretnutia predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, spoločnosti Váhostav-SK, a. s. (VHS), zainteresovaných bánk, prezidenta Slovenského živnostenského zväzu a predsedu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a zástupcov veriteľov VHS v Bratislave 22. apríla 2015.

V záujme riešiť situáciu spojenú s reštrukturalizáciou spoločnosti VHS, a. s., sa predkladajú návrhy:
1. Bezodkladne schváliť novelizáciu príslušných zákonov tak:
- aby, ak je miera uspokojenia veriteľa v reštrukturalizácii nižšia ako 50 % po skončení reštrukturalizačného plánu - RP (v prípade VHS 5 rokov), bude zostatok do výšky 50 % dlžnej sumy považovaný za právoplatnú pohľadávku a časť dlhu nad 50 % bude predstavovať majetkové právo, ktoré si bude môcť veriteľ uplatňovať zo ziskov a iných príjmov spoločnosti. Na tento prípad sa nevzťahuje žiadna premlčacia doba. - aby na najbližšej schôdzi veriteľov VHS dňa 30. apríla 2015 mohlo dôjsť k zmene RP s cieľom znížiť mieru uspokojenia zabezpečených veriteľov zo 100 na 85 % a získané finančné prostriedky použiť na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Zainteresované banky potvrdzujú pripravenosť na takýto krok. - aby sa správca v reštrukturalizácii mohol vzdať svojej funkcie a aby sa vplyv dlžníka na výber správcu eliminoval.

2. Spoločnosť VHS nad rámec podmienok RP sa na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vzdá 49 % akcií spoločnosti VHS, ktoré nie sú ničím zaťažené, v prospech nezabezpečených veriteľov z obchodného styku. Kritériom pre rozdelenie akcií bude výška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa potvrdená súdom.

3. Ak nezabezpečený veriteľ nevyužije vyššie uvedené podmienky reštrukturalizácie a uspokojenia nad rámec RP, vláda Slovenskej republiky ponúka nezabezpečeným veriteľom odkúpenie ich celej pohľadávky, vrátane primeranej časti akcií VHS za 50 % nominálnej hodnoty pohľadávky, a to v termíne do konca roka 2015. Táto ponuka vlády sa vzťahuje len na nezabezpečených veriteľov z obchodného styku.

4. Vláda Slovenskej republiky predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky novelizáciu príslušných zákonov, ktorá výrazne eliminuje zneužívanie inštitútu reštrukturalizácie nezodpovednými spoločnosťami na úkor veriteľa.

Signatári memoranda:
Robert Fico Peter Kažimír Tomáš Borec Ján Počiatek Dušan Tomašec Stanislav Čižmárik Zsolt Lukáč Štefan Máj Michal Liday Daniel Kollár Marián Moravčík Jozef Válek Peter Smolka Milan Blaho

 

zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu

Aktuality