V novom školskom roku s novými žiakmi i odbormi

Nachádzate sa tu

2. 9. 2015

Školský rok 2015/2016 dnes začal aj pre viac ako 26-tisíc žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský župan Juraj Blanár v prvý školský deň navštívil Gymnázium, Veľká Okružná v Žiline a Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline, kde privítal spolu 320 prvákov a ďalších študentov vyšších ročníkov.
„Veľmi rád sa zúčastňujem vítania nových žiakov, ktorí prichádzajú na naše školy v septembri po prvýkrát a s veľkými očakávaniami vstupujú do svojich tried. Vždy im zaželám veľa úspechov a verím, že desať mesiacov, ktoré ich tu teraz čaká, bude pre nich obdobím plným vedomostí, priateľstiev a skúseností,“ vyjadril sa J. Blanár.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 64 stredných škôl, do ktorých v začínajúcomsa školskom roku pribudne viac ako 5 600 študentov prvých ročníkov. Najväčší počet nových žiakov zavíta do stredných škôl v regióne horného Považia, a to 1744. Oravské školy zapísali do prvých ročníkov 1257 študentov, Liptov 956 žiakov, Kysuce 881 a Turiec 809 prvákov.Septembrovou novinkou sú i tri nové študijné odbory, ktoré majú žiaci možnosť študovať na stredných odborných školách (SOŠ) v pôsobnosti Žilinskej župy. Veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba začne na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline študovať 31 žiakov, tvorbu nábytku a interiéru otvorila Spojená škola – SOŠ drevárska v Žiline a Dopravná akadémia v Žiline rovnako prijala do nového odboru autotronik 30 žiakov.

„Stredné odborné vzdelávanie v Žilinskom kraji stále napreduje a naše školy neustále inovujú svoje učebné odbory a študijné programy. Žiaci získavajú kvalitné vzdelávanie a môžu sa tak lepšie uplatniť vo svojom budúcom povolaní,“ dodala riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Mažgútová. Ako informoval aj predseda ŽSK Juraj Blanár, Žilinská župa investuje každoročne do svojich škôl finančné prostriedky pre rekonštrukcie, obnovy a modernizáciebudov, športovísk a učební, a postupne vytvára novšie a odbornejšie prostredie pre vzdelávanie.


zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny