V januári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti v súlade s dlhodobým trendom

Nachádzate sa tu

20. 2. 2018

V januári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,88 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (5,94 %) poklesla o 0,06 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 2,76 p. b. (v januári 2017 8,64 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v januári 2018 dosiahol 163 075 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (161 915 osôb), sa zvýšil o 1 160 osôb (o 0,72 %). Medziročne poklesol o 72 380 osôb, čo je o 30,74 % menej (v januári 2017 – 235 455 osôb).Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári 2018 7,12 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (7,18 %) poklesla o 0,06 p. b.. Medziročne poklesla o 2,93 p. b. (v januári 2017 10,05 %).Stav celkového počtu UoZ v januári 2018 dosiahol 197 268 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (195 583 osôb), sa zvýšil o 1 685 osôb (o 0,86 %). Medziročne poklesol o 76 626 osôb, čo je o 27,98 % menej (v januári 2017 stav 273 894 osôb).V januári 2018 bol v šiestich krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,44 p. b.) bol dosiahnutý v Košickom kraji. V Trnavskom a Prešovskom kraji bol medzimesačný nárast MEN o 0,02 p. b..Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (9,70 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,88 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,33 % a Košický kraj s 9,50 %.Na okresnej úrovni bol v januári 2018 v 52 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 26 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa MEN nemenila.V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,29 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,06 %) dosiahol okres Trnava.Ku koncu januára 2018 úrady práce evidovali 74 963 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5 588 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 17 678 miest (podiel 23,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 4 224 (podiel 5,6 %).

Zdroj: MPSVaR SR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí