V Bruseli podpísali dohodu CETA medzi EÚ a Kanadou

Nachádzate sa tu

30. 10. 2016

V nedeľu 30. októbra 2016 bola v Bruseli podpísaná dohoda CETA, teda zmluva o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou.

„Zmluva je obrovským úspechom. Ide o dohodu, ktorá je vzájomne výhodná pre obidve strany,“ vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico, ktorý zmluvu podpísal ako premiér krajiny aktuálne predsedajúcej EÚ. Po podpise Parížskej dohody o klimatických zmenách a po dohode o fungovaní Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ide o ďalší významný akt, ktorý bol schválený počas nášho predsedníctva v Európskej únii.

Proces vzniku zmluvy o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou sa začal ešte v roku 2009. „Kanada bola mimoriadne korektným partnerom, ktorý počúval a mal záujem riešiť pripomienky jednotlivých členských krajín,“ objasnil premiér Robert Fico. Zdôraznil, že zmluva vytvára nové príležitosti nielen pre biznis, ale aj pre investície a tvorbu nových pracovných miest. „Tešme sa spoločne z toho, že máme na svete progresívnu, dobrú zmluvu, ktorá môže byť príkladom aj pre ďalšie veľké krajiny, ktoré majú záujem takúto dohodu s Európskou úniou podpísať,“ povedal Robert Fico.

Dohodu CETA musí teraz  schváliť Európsky parlament a následne ju ratifikujú aj národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Premiér Robert Fico verí, že proces ratifikácie v národných parlamentoch bude prebiehať úspešne, pretože krajiny už v tomto čase indikovali ustanovenia dohody, s ktorými mali problémy.


zdroj: Úrad vlády SR

pozrite si vyjadrenie Roberta Fica a Petra Žigu po podpise zmluvy

Aktuality