Univerzita Mateja Bella má nového rektora

Nachádzate sa tu

20. 1. 2015

Vo štvrtok 15. januára 2015 v preplnenej aule Beliana v Banskej Bystrici bol slávnostne inaugurovaný do funkcie rektora Univerzity Mateja Bella doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Funkcie prorektorov sa ujali - doc. PhDr. Janka Klincková, PhD., doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., RNDr. Michal Klaučo, PhD., doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Tejto významnej udalosti pre Univerzitu ako aj mesto Banská Bystrica sa zúčastnil aj predseda NR SR Peter Pellegrini, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam Univerzity pre mesto a zaželal novému rektorovi, študentom, ale aj všetkým zamestnancom veľa úspechov. Univerzite M. Bella v tento významný deň zablahoželali aj ďalší hostia - podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková, poslanec NR SR Ján Senko, predseda a podpredseda NKÚ, rektori univerzít na Slovensku, predstavitelia štátnej správy a ďalší významní činitelia.

Categories: 
Regióny