UNIKÁTNY SPOLOČNÝ PROJEKT AUTOMOBILIEK A ICH NADÁCIÍ POKRAČUJE: dali zelenú ďalším vodičským preukazom

Nachádzate sa tu

1. 12. 2016

Úspech prvého ročníka projektu „Vodičské preukazy pre deti z detských domovov“ je výsledkom unikátneho spojenia štátneho a súkromného sektorana Slovensku. Pre veľký záujem detí sa automobilky a ich nadácie rozhodli v projekte pokračovať aj v roku 2017.

Zásluhou spolupráce Nadácie Kia Motors Slovakia, Nadačného fondu PSA PeugeotCitroën v Nadácii Pontis a Nadácie Volkswagen Slovakia, navštevuje dnes 100 mladých dospelých kurzy vodičských preukazov.

Garantom projektu je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do pôsobnosti ktorého spadá problematika detských domovov. Sto detí z detských domovov má tak šancu na lepšie uplatnenie sa v živote, pretože vodičský preukaz zvyšuje ich príležitosť zamestnať sa na trhu práce. „Som veľmi rád, že na projekt bola od začiatku iba pozitívna odozva. Spontánne reagovali riaditelia detských domovov po celom Slovensku a deti v procese prihlasovania písali skvelé motivačné listy. Verím, že im vodičské preukazy pomôžu v ich ďalšom živote“, hovorí Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O vodičské preukazy bol medzi deťmi veľký záujem. Prostredníctvom stránky www.vodicskepreukazy.sk sa ich prihlásilo celkovo 260. Komisia zložená zo zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, detských domovov, automobiliek a ich nadácií následne vybrala sto uchádzačov, ktorí sa pripravujú na kurzoch v tridsiatich autoškolách. Už osemnásťmladýchľ udí z detských domovov úspešne absolvovalo skúšky a sú hrdými vlastníkmi vodičských preukazov (k 25.11.2016). Veľkým úspechom je však najmä to, že až dvanásťmladých dospelých si po zaradení do projektu našlo novú prácu. V najbližších týždňoch čakajú skúšky ďalších štyridsaťadeptov, ktorí ešte dokončievajú hodiny teórie a praktické jazdy v autoškole. Do konca roka by mali vodičský kurz ukončiť takmer všetci účastníci projektu.

„Pilotná fáza, ktorá sa pomaly blíži do svojho finále, nám potvrdila, že projekt má nielen veľký zmysel, ale aj perspektívu. Na ceste sme získali mnoho priateľov, podporovateľov a dobrovoľníkov. Úprimne nás potešilo, že automobilky a ich nadácie tento projekt prijali za svoj,“ hovorí Daniel Bradáč, predseda OZ Záleží nám.

Katarína Gazdíková z oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou automobilky KiaMotors Slovakia v rámci projektu predsedala výberovej komisii. Na projekte vyzdvihla najmä jeho adresnosť: „Počas deviatich mesiacov spolupráce nás prekvapil veľmi živý záujem detí z detských domovov, ale tiež okolia a zamestnancov. Potvrdila sa tak prvotná myšlienka, s ktorou sme do projektu vstupovali, a tou je užitočnosť a adresnosť pomoci. Jednohlasne sme sa preto s ostatnými partnermi zhodli, že v projekte chceme pokračovať aj v roku 2017. V ďalšom ročníku projektu budú môcťopäť mladí dospelí z detských domovov získať vodičský preukaz, pričom o konkrétnom počte vodičských kurzov a investovanej sume budeme s partnermi v najbližších dňoch rokovať .“

Bližšie informácie o občianskom združení Záleží nám nájdete na www.zalezinam.sk

Categories: 
Aktuality