Týždeň dobrovoľníctva v Lučenci

Nachádzate sa tu

20. 9. 2016

Dňa 20. septembra 2016 prijal pozvanie a zúčastnil sa stretnutia a besedy s prijímateľmi sociálnych služieb v stredisku AMBRA Lučenec Branislav Hámorník – poslanec zastupiteľstva BBSK a predseda Okresnej organizácie SMER-SD Lučenec. Seniori strediska opätovne uvítali toto osobné stretnutie a možnosť komunikovať o ich problémoch, hľadať spoločné riešenia a intenzívne sa zaujímali o všetko čo sa ich bytostne týka.         

V rámci Týždňa dobrovoľníctva členky Okresnej rady SMER-SD Lučenec v spolupráci so zamestnancami strediska pripravili a zorganizovali aj ďalšie zaujímavé podujatia pre seniorov ako napr. prednášku o zdravej výžive, stretnutie so študentami Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci, ktorí si so seniormi zahrali rôzne spoločenské hry, a tiež jesennú brigádu areálu strediska spojenú s grilovaním jesenných plodov, na ktorej sa aktívne zúčastnili.

V posledný deň Týždňa dobrovoľníctva Branislav Hámorník spolu s členkami okresnej rady SMER-SD a v spolupráci so zamestnancami zorganizovali pre seniorov Literárny výlet do obcí Ábelová a Polichno, kde sa narodila a pôsobila Božena Slančíková Timrava – národná umelkyňa, slovenská prozaička a dramatička. Okrem prehliadok rôznych pamätihodností seniori obdivovali krásy prírody, ktoré tento kút lučeneckého okresu ponúka. Koniec tohto výletu spríjemnilo seniorom teplé občerstvenie, ktoré im v obci Divín zabezpečil Branislav Hámorník.

Regióny