Štát môže získať ďalšie akcie v Slovenských elektrárňach

Nachádzate sa tu

21. 12. 2015

V akcionárskej zmluve Slovenských elektrární (SE) prichádza k posilneniu postavenia štátu, uviedol dnes minister hospodárstva Vazil Hudák v súvislosti s minulotýždňovým podpisom Memoranda o porozumení medzi SR a firmou Enel Produzione ohľadom transakcie so 66-% podielom v SE. Hudák memorandum podpísal s vrchným riaditeľom Enelu pre východnú Európu Robertom Deambrogiom.
"V memorande sa hovorí o dvoch úrovniach možností štátu ako získať dodatočné akcie. Jednak je to do šiestich mesiacov od ukončenia a možnosti spustenia tretieho a štvrtého bloku Mochoviec cez opciu. Potom je tam zakotvené predkupné právo, ktoré nadväzuje na opciu a umožňuje dokúpenie až do úrovne 100 % akcií SE. A s tým sú uzrozumení ako Enel, tak aj EPH," priblížil Vazil Hudák. Memorandum má podľa neho právne záväzný charakter. "Bolo koordinované aj so skupinou EPH. Tá sa k memorandu pripojí a prijme jeho záväzný charakter listom, ktorý by sme mali dostať dnes alebo v utorok. EPH listom na seba preberá všetky záväzky, ktoré vyplývajú z memoranda o porozumení medzi Slovenskom a skupinou Enel," vysvetlil minister hospodárstva. Pripomenul zároveň, že predkupné právo na akcie elektrární, ktoré bolo zakotvené v pôvodnej privatizačnej zmluve s Enelom, vypršalo po piatich rokoch, teda v roku 2011. "Nám sa ho podarilo obnoviť. Slovensko si teda bude môcť uplatniť svoje predkupné právo," zdôraznil.
Akcionárska zmluva SE bude zároveň rozšírená o oblasti, v ktorých si štát posilňuje práva. "Jedná sa o zastúpenie SR v kľúčových orgánoch Slovenských elektrární, ktoré sú zodpovedné predovšetkým za dostavbu tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach," priblížil Hudák. Zlepšiť by sa mal aj prístup štátu k informáciám z vnútra elektrární. "Zároveň sa zvyšujú rozhodovacie možnosti a práva zástupcov štátu v SE, ktoré sa týkajú finančných nákladov," doplnil minister. Konkrétne oblasti, v ktorých sa podľa ministra posilňuje pozícia štátu a ktoré sú zakotvené a špecifikované v memorande, sa budú prevádzať do akcionárskej zmluvy do konca februára 2016. "Zároveň toto memorandum obsahuje veľmi jasný záväzok Enelu, že napriek odpredaju časti svojho podielu v SE zostáva primárne zodpovedný za dostavbu a spustenie jadrových blokov v Mochovciach," dodal Vazil Hudák.
Premiér Robert Fico už v nedeľu 20. decembra informoval, že Slovensko získalo opciu na ďalších 17 % akcií SE, ktorú si môže uplatniť do šiestich mesiacov od uzatvorenia všetkých povolení pre 3. a 4. blok v jadrovej elektrárni Mochovce. Po jej uplatnení tak môže štát získať v elektrárňach väčšinu, v súčasnosti v nich vlastní 34 %. O posilnení štátu v elektrárňach rokoval minister hospodárstva Vazil Hudák v súvislosti so snahou väčšinového vlastníka SE, talianskeho Enelu, o predaj jeho 66-% podielu. V prvej fáze sa dohodol s českým Energetickým a průmyslovým holdingom (EPH) na prevode polovice týchto akcií. "Informácia, ktorú mám, ma ubezpečuje, že ak sa Enel rozhodol predať 33 % zo svojho podielu inej spoločnosti, my sme maximálne toto rozhodnutie využili na posilnenie postavenia štátu," zdôraznil Robert Fico.
Enel Produzione, dcérska spoločnosť talianskeho koncernu Enel, podpísala v piatok 18. decembra zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia, dcérskou firmou EPH, o predaji svojho 66-% podielu v Slovenských elektrárňach. Dôjde k nemu v dvoch fázach, pri ktorých sa má prevádzať vždy polovica tohto podielu. Prvá už v súčasnosti, druhá po dostavbe Mochoviec. Celková predajná cena by mala dosiahnuť 750 miliónov eur, podlieha však ešte dodatočným úpravám.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Aktuality