Stanovisko Úradu vlády SR

Nachádzate sa tu

30. 3. 2017

Úrad vlády SR sa ostro ohradzuje voči informácii v dnešných Televíznych novinách TV Markíza, podľa ktorej mal predseda vlády SR 7. marca t.r. údajne využiť vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR na let na stranícku akciu MDŽ v Žiline.

Táto informácia je zavádzajúca. Autor reportáže Michal Kovačič postupoval vysoko neprofesionálne. Neoslovil Úrad vlády SR, ktorý pripravuje program predsedu vlády. Ak by tak urobil, dozvedel by sa, že predseda vlády mal v spomínaný deň oficiálny program na úrade VÚC v Žiline.

Úrad vlády SR požiadal TV Markíza o dodatočné zverejnenie stanoviska a tá tejto žiadosti vyhovela.