Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica

Nachádzate sa tu

25. 9. 2017

Predseda vlády SR víta záujem mladých ľudí o veci verejné a je pripravený vytvárať im vhodné podmienky na prehlbovanie tohto záujmu.

Po dohode s vedením Medzinárodnej protikorupčnej akadémie so sídlom v Rakúsku, ponúka MVO možnosť vybrať dvoch absolventov VŠ zaoberajúcich sa problematikou transparentnosti verejného života, aby absolvovali plnohodnotné bezplatné dvojročné postgraduálne štúdium na tejto akadémii so zameraním na prevenciu korupcie.

Predseda vlády SR je rovnako pripravený vytvoriť podmienky na krátke školenie na uvedenej akadémii pre skupinu 15 – 20 stredo- a vysokoškolákov, ktoré by sa mohlo uskutočniť už v novembri.  Toto školenie by  študentom mohlo vytvoriť obraz o medzinárodných aspektoch boja proti korupcii.

Na tento účel osloví Úrad vlády SR stredné a vysoké školy.

 

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR