Športovo–spomienkové podujatie pri príležitosti 71. výročia SNP

Nachádzate sa tu

28. 8. 2015

V piatok 28. augusta 2015 obec Tomášovce v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Mičudom v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Tomášovciach zastúpenou okresnou predsedníčkou Ing. Lošťákovou a Klubom strany SMER-SD v Tomášovciach pripravili Športovo – spomienkové podujatie pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania. Na úvod spomienkového podujatia Ing. Ján Mičuda privítal všetkých prítomných a osobitne privítal Ing. Branislava Hámorníka – predsedu Okresnej organizácie SMER-SD v Lučenci ako aj prítomných jednotlivých členov okresnej organizácie.

Po slávnostných pietnych príhovoroch Ing. Branislav Hámorník oslovil prítomných, aby vzdali hold všetkým, ktorí sa počas druhej svetovej vojny postavili proti fašizmu, pretože večná pamiatka určite patrí tým, ktorí obetovali svoje životy a tiež všetkým nevinným, ktorým fašizmus ublížil. Zároveň poďakoval všetkým prítomným, ktorí si prišli osobne uctiť odkaz Slovenského národného povstania.

Po pietnej spomienke sa prítomní presunuli do športového areálu obce Tomášovce, kde sa konal Športový deň seniorov pri príležitosti 71. výročia SNP. Ing. Branislav Hámorník poprial prítomným seniorom veľa elánu a veľa zdarných športových úspechov.

Regióny