Slovensko a Maďarsko spojí nový most

Nachádzate sa tu

17. 10. 2017

Bezpečnejšie cestovanie, nový chodník pre chodcov či menej kamiónov v centre mesta. Lepší život pre obyvateľov Komárna a Komáromu prinesie nový most, ktorého výstavbu dnes slávnostne spustili predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán.

„Nahradíme most z čias Rakúsko-Uhorska. Most, ktorý sa staval vtedy, bol určený pre kone, pre peších. Nikto nerátal s tým, že bude musieť znášať autá, nákladné autá, kamióny. Preto verím, že to, čo teraz znovu postavíme a na čo sme získali spoločne peniaze z EÚ, bude slúžiť minimálne tak dlho ako most, ktorý ideme nahradiť,“ povedal na slávnostnej ceremónií Robert Fico.

V súčasnosti je Komárno s Komáromom spojené jediným mostom, ktorý je kapacitne nedostačujúci. Po novom 600 metrovom moste cez Dunaj budú môcť jazdiť aj ťažké kamióny, ktoré nebudú viac prechádzať cez centrá miest Komárno a Komárom. Zväčší sa bezpečnosť premávky a zrýchli sa doprava. Na moste tiež bude chodník pre chodcov a cyklistov a lepšie budú prepojené aj prístavy na Dunaji v oboch mestách.
 
Práce sa začali už počas uplynulého leta. V týchto dňoch idú naplno geodeti a pyrotechnici. Výstavba je rozdelená na tri časti. Príjazdovú cestu na maďarskej strane, samotný most a príjazdovú cestu na našej strane. V júni 2018 bude ukončené vybudovanie pilierov a začne sa montáž oceľovej nosnej konštrukcie. Dokončenie celého mosta je naplánované na koniec roku 2019. Celkový rozpočet projektu je viac ako 117 mil. eur, pričom 100 miliónov je zo zdrojov EÚ z Nástroja na prepojanie Európy (program CEF – Connecting Europe Facility). Slovensko získalo na výstavbu 47,6 mil. eur a Maďarsko 52,5 mil. eur.

História výstavby mosta siaha do roku 2012, kedy bola podpísaná medzivládna dohoda o výstavbe medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali Maďarsko a Slovenská republika grant na spolufinancovanie z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy.

Po moste Márie Valérie v Štúrove týmto pribudne ďalšie významné spojenie na spoločnej štátnej hranici, ktoré prispeje k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov oboch krajín. Most medzi Komárnom a Komáromom zároveň prispeje k modernizácii Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), najmä koridoru Rýn – Dunaj, a umožní lepší prístup k prístavom a prepojenie cestnej, železničnej a vodnej dopravy. Cestné úseky Transeurópskej dopravnej siete patria medzi priority súčasnej vlády.

Categories: 
Aktuality