ŠKOLSTVO: Pedagógovia by mali mať menej papierovania

Nachádzate sa tu

5. 9. 2015

Pedagógovia by mali byť už v tomto školskom roku výrazne odbremenení od administratívnej záťaže. Podľa ministra školstva Juraja Draxlera to umožní vypustenie alebo zjednodušenie niektorých častí doteraz povinnej dokumentácie, ktorú školy museli viesť.
Draxler to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave dokumentoval napríklad zjednodušením vypracovania školského vzdelávacieho programu. "Tam, kde sa škola riadi štátnym vzdelávacím programom, napríklad nemusí vypracovávať osnovu," uviedol ako príklad minister. Práca na vypracovaní školského vzdelávacieho programu preto môže podľa jeho slov klesnúť až na štvrtinu.

Zníženie administratívnej záťaže ministerstvo avizuje aj prostredníctvom ďalších noviniek v školskom zákone. Napríklad v prípade možnosti viesť triednu knihu v elektronickej podobe či zrušenia konkrétnych tlačív, ktoré sa v školskej praxi používajú. "Napríklad návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predtým obsahoval 17 strán, dnes sú to len štyri listy," dokumentoval Draxler. "Už aj tie štyri listy zaberú dosť času pri vypĺňaní, no je to oveľa menej ako v predchádzajúcom objemnom dokumente," dodal minister.

Spomenul aj zrušenie piatich typov doteraz povinnej dokumentácie, ktorú museli viesť základné školy - prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov, ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, návrh výletov, výcvikov, exkurzií a školských výletov, rokovací poriadok Pedagogickej rady a plán činnosti metodických združení a predmetových komisií. "K zrušeniu prišlo pre to, aby nedochádzalo k duplicite, prípadne pre to, lebo sa v praxi ukazovali tieto dokumentácie ako nadbytočné," vysvetlil minister. Zrušila sa napríklad aj povinnosť vypracovať tlačivo o pracovnej náplni zdravotníka na školských výletoch. "To bol typický príklad, keď nikto doteraz nevedel vysvetliť, prečo sa to robilo, vždy zaznelo, že sa to robí pre to, lebo sa to robilo dlhé roky," povedal minister.

Opatrenia vznikli na základe odporúčania pracovnej komisie, ktorú viedol riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič. "Komisia posudzovala 177 požiadaviek, ktoré sa týkali vedenia školskej dokumentácie," informoval Šiškovič. Diskusia bola podľa neho živá, avšak vecná. "Boli tam aj protichodné návrhy, no vždy prevládol konštruktívny prístup k riešeniu," ocenil činnosť komisie.
Ministerstvo chce v "debyrokratizačných" opatreniach pokračovať. Rezort podľa Draxlera vníma napríklad rôznorodý prístup škôl pri riešení svojho vnútorného chodu i rozdiel v tom, čo od nich požadujú v rámci administratívy ich zriaďovatelia. "Budeme preto usmerňovať školy v tom, ako majú postupovať pri nastavovaní administratívnych procesov," uviedol Draxler.


zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu Juraja Draxlera

Categories: 
Čo robíme pre ľudí