Samosprávy musia zvýšiť kvalitu predkladaných projektov na výjazdových rokovaniach vlády

Nachádzate sa tu

6. 12. 2017

Vláda SR po roku opäť zasadla v Revúcej, aby zhodnotila plnenie akčného plánu pre tento región, ktorý bol schválený v septembri 2016. Podľa akčného plánu sa do roku 2020 vytvorí v regióne 1100 pracovných miest a naakumulujú sa prostriedky vo výške približne 61 miliónov eur, ktoré sú z rôznych zdrojov - európske fondy, štátny rozpočet, súkromne zdroje a finančné prostriedky zo samospráv.  V septembri 2016 vyčlenila vláda zo štátneho rozpočtu regionálny príspevok vo výške 3,8 milióna eur, ale dynamika čerpania týchto prostriedkov podľa premiéra nie je uspokojivá.  „V roku 2016 bolo vyčlenených 500 tisíc eur, ale vyplatený bol príspevok len vo výške 394 tisíc eur.  V roku 2017 sa vyčlenilo 760 tisíc eur a vyplatených bolo len 194 tisíc eur.“ Predseda vlády, preto požiadal samosprávy, aby lepšie spolupracovali s úradom vlády a splnomocnencom pre najmenej rozvinuté regióny a spoločne vytvorili také projekty, ktoré budú spĺňať všetky náležitosti a následne môžu byť aj prefinancované.  

Robert Fico vyjadril výhrady k tomu, že z regionálneho príspevku sa financujú aj projekty, ktoré nevytvoria pracovné miesta. „Ak si raz povieme, že tu chceme  vytvoriť 1100 pracovných miest, tak nie je správne, ak ideme financovať z tohto príspevku projekty, ktoré túto pridanú hodnotu jednoducho nemajú. Tieto projekty musia byť kvalitné a musia viesť priamo k vytvoreniu pracovných miest. Inak ideme úplne mimo toho, čo bolo účelom zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov,“ zdôraznil predseda vlády. Premiér zároveň ponúkol samosprávam aj riešenie pri financovaní projektov, ktoré nevytvárajú priamo pracovné miesta. „Padlo jasné politické rozhodnutie, že na každom takomto výjazdovom rokovaní vlády ešte preinvestujeme osobitný milión eur, tak ako sme to robili v minulosti pri výjazdových rokovaniach vlády. Zafinancujeme projekty, ktoré regióny potrebujú, ale nevedú k vytvoreniu pracovných miest.“ Pre okres Revúca je táto suma 1 045 000 eur.

Vláda SR plánuje zorganizovať výjazdové zasadnutia vo všetkých okresoch, ktoré spadajú pod zákon o najmenej rozvinutých regiónoch a v každom okrese urobí inventúru o dosiahnutých výsledkoch. „Nechcem sa vzdať tejto metódy práce a preto v roku 2018 nás budete vidieť vo všetkých zostávajúcich 14 okresoch,“ dodal predseda vlády Robert Fico.

Tlačovú besedu predsedu vlády SR Roberta Fica si môžete pozrieť tu:

Zdroj: ÚV SR

Categories: 
Aktuality