ROBÍME PRE ĽUDÍ

Nachádzate sa tu

12. 2. 2016

AK BUDE STRANA SMER ‑ SD SÚČASŤOU BUDÚCEJ VLÁDY, GARANTUJEME: 

 

VZNIK 100‑TISÍC NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST 

Vzniknú kombináciou opatrení na znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti absolventov, žien či zdravotne znevýhodnených (napr. zákon o podpore menej rozvinutých okresov, podpora vytvárania miest v pôdohospodárstve, podpora lokálnej zamestnanosti v stavebníctve, programy na obnovu kultúrnych pamiatok a pod.). 

 

ĎALŠIE ZNÍŽENIE ODVODOV A ZVÝŠENIE PRÍJMU NÍZKOPRÍJMOVÝCH ZAMESTNANCOV 

Pokračovanie reformy systému zdravotných odvodov s cieľom znížiť odvodové zaťaženie nízkopríjmových zamestnancov zvýši odpočítateľnú položku, čo znamená nižšie zdravotné odvody pre približne 780‑tisíc zamestnancov.

 

ZDVOJNÁSOBENIE VIANOČNÝCH PRÍSPEVKOV PRE NÍZKOPRÍJMOVÝCH DÔCHODCOV 

Zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre nízkopríjmových dôchodcov má pomôcť seniorom stráviť najkrajšie sviatky roka dôstojne a ide o prvý krok zámeru zvyšovať v nasledujúcich rokoch vianočný príspevok pravidelne a časom ho transformovať na plnohodnotný 13. dôchodok. 

 

ZDVOJNÁSOBENIE POČTU NÁJOMNÝCH BYTOV 

Výstavba 5 000 nájomných bytov v réžii samospráv bude financovaná klasickým modelom kombinácie štátnej dotácie a veľmi lacného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na toto opatrenie je pripravených 90 miliónov eur. Byty s regulovaným nájomným by sa mali stavať najmä v lokalitách miest a obcí, kde je predpoklad získania práce. 

 

OBNOVU 1 000 KM REGIONÁLNYCH CIEST 

Ide o cesty 2. triedy, 3. triedy a miestne komunikácie, na ktorých obnovu by vláda vyčlenila 100 miliónov eur. Za ne by bolo možné zrekonštruovať približne 1 000 km regionálnych ciest a zároveň sa ráta s pokračovaním dynamickej výstavby diaľnic a ciest 1. triedy v kompetencii štátu. 

 

PRÍSPEVOK NA BÝVANIE ŠTUDENTOV A NA REKONŠTRUKCIE INTERNÁTOV 

Vyčlenenie 50 miliónov eur na rekonštrukciu vysokoškolských internátov zabezpečí obnovu 10‑tisíc ubytovacích miest a výrazne zníži počet odmietnutých žiadostí. Zároveň sa vyčlení 25 miliónov eur ako príspevok na ubytovanie pre vysokoškolských študentov vo výške niekoľko desiatok eur mesačne. 

 

VOĽTE ČÍSLO 16 

 

Categories: 
tagy:: 
Čo robíme pre ľudí