Robert Fico: Nikdy sme sa nezbavovali zodpovednosti

Nachádzate sa tu

5. 12. 2015

Strana SMER – SD pristupuje k marcovým parlamentným voľbám s plným rešpektom a vedomím, že osem rokom bola vládnou stranou, povedal na slávnostnom sneme strany SMER – SD v Nitre vo svojom prejave predseda strany a predseda vlády SR Robert Fico. „Druhé vládne obdobie dokonca s výlučnou zodpovednosťou za chod štátu a za to, ako sa majú ľudia. A tejto zodpovednosti sme sa nikdy nezbavovali a nikdy sme sa na nikoho nevyhovárali,“ uviedol.
Podľa jeho slov, sa SMER ako silná sociálnodemokratická alternatíva nezakladal pred šestnástimi rokmi ani zo zúfalstva, ako to dnes robia niektorí, ani zo zábavy. „Aj to dnes robia niektorí. Stranu SMER ‑ sociálna demokracia sme zakladali ako dlhodobý projekt, ako záruku rovnováhy na slovenskej politickej scéne, kde celé 90. roky dominovala pravica. Pochopili sme, že do politiky je treba vtiahnuť generáciu ľudí, ktorí sa socializovali už za nového režimu. Mali skúsenosť s fungovaním trhovej ekonomiky vrátane jej odvrátených stránok a občiansky dozrievali v podmienkach slobody a demokracie. Napokon viacerí z popredných lídrov SMERu stáli ako študenti na novembrových námestiach a chceli zmeny,“ povedal Robert Fico pred plnou sálou prítomných delegátov.
„Na konci búrlivých 90. rokov sme pochopili nielen to, že Slovensko potrebuje využiť novú integračnú šancu, ktorú premrhalo v polovici 90. rokov, ale že potrebuje aj novú silnú sociálnu demokraciu schopnú presadzovať národno‑štátne záujmy, prispievať k budovaniu samostatnej a demokratickej slovenskej štátnosti a dávať trhovému hospodárstvu silný sociálny a ekologický rozmer. V záujem toho, aby nová slovenská sociálna demokracia bola silná, sme zjednotili roztrieštené ľavicové politické subjekty, využili ich regionálne štruktúry a ľudský potenciál a, samozrejme, dali im spoločný sociálnodemokratický program a tak sme vybudovali stranu, ktorá je pevne zakotvená tak u nás doma na Slovensku, ako aj v zahraničí. Začali sme ponúkať politiku, ktorá brala do úvahy nielen záujmy tých, ktorí z transformácie vzišli ako víťazi, čo bolo charakteristické pre pravicové vlády, ale aj, a najmä pre tých, ktorí nadobudli oprávnený pocit, že po revolúcii síce získali osobnú slobodu, ale nedostali ekonomické a sociálne príležitosti na dôstojný život,“ vysvetlil predseda najsilnejšej politickej strany.
A pokračoval: „Sociálna demokracia na Slovensku, to je realita, to nie je žiadne snívanie. Prakticky reagujeme v mene svojich hodnôt, ktorými sú sociálna spravodlivosť a solidarita na realitu. A táto praktická stránka chýbala dlho nielen u nás, ale najmä v Európe. Namiesto zdravého rozumu sa často používa ideologické klišé. Namiesto reality sa mnohí oháňajú frázami. Namiesto riešení ponúkajú gestá. Realistická a hodnotovo orientovaná sociálnodemokratická politika nám priniesla výsledky.“
Podľa Roberta Fica je SMER – SD S najdlhšie slúžiaca vládna strana v modernej slovenskej histórii. „Samozrejme, že tento fakt môže voliča unavovať. Ale môže ho to aj povzbudzovať. Skutočnosťou je, že do volebného súboja ideme s plným nasadením a v dobrej kondícii. Dovoľte mi päť charakteristík našej strany a to na základe faktov, nie nejakých pocitov alebo dojmov. Po prvé, sme základom stability slovenského politického systému. Počas 14 rokov pôsobenia v slovenskom parlamente sa SMER ‑ sociálna demokracia ani nerozpadol, ani na jeho báze nevznikla žiadna platforma, alebo iná politická strana. A z poslaneckého klubu neodišiel ani jeden jediný poslanec. Po druhé, sme dôveryhodní, pretože plníme sľuby a záväzky. Je paradoxné, že našu vládu oponenti dokonca kritizujú za dôsledné plnenie sľubov, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády, ako aj z dvoch vládnych balíkov na zvýšenie životnej úrovne. Po tretie, sme čitateľní, naša politika vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej je Slovensko založené na sociálne a ekologicky orientovanom trhovom hospodárstve, pričom prívlastky trhový, sociálny a ekologický považujeme za rovnocenné. Po štvrté, sme kompetentní, na rozdiel od prekonaných predstáv o sociálnej demokracii ako o hnutí, ktoré rozdáva statky vytvorené pravicou, sme dokázali urobiť poriadok vo verejných financiách. Znížili sme verejný dlh, deficit a súčasne sme vytvorili podmienky na pokles nezamestnanosti, rast zamestnanosti a udržateľný hospodársky rast. To je hlavný dôvod, prečo hospodárske, sociálne a finančné témy prakticky neexistujú v predvolebnej kampani, čo svedčí o nespochybniteľnosti dosiahnutých výsledkov. Po piate, sme poučení, že pri pochybeniach, ktoré objektívne pri vládnutí prichádzajú, musíme vyvodzovať politickú zodpovednosť. A naopak, že sa musíme vedieť postaviť za svojich ľudí, ak sú obeťami vymyslených a čisto politicky motivovaných útokov,“ podčiarkol Robert Fico.
Predseda strany SMER – SD zároveň uviedol, že v období pred parlamentnými voľbami nikto so SMERom nesúťaží. „Nikto neponúka iné, lepšie spravovanie verejných vecí. Opozícia a mnohé protivládne média si kladú jednu jedinú otázku ‑ ako skresať SMERu ‑ sociálnej demokracii percentá podpory. Všimnite si to, len takto stojí otázka, ako zaútočiť, ako zobrať tejto politickej strane podporu. Jeden denník si dal dokonca na tento účel urobiť exkluzívny prieskum, len musel byť z jeho výsledkov dosť sklamaný, lebo mu vyšli úplne iné výsledky, ako očakával. Odkazujem všetkým, ktorí sa tak radi hrabú v špine, špinu vyťahujú a zo špiny sa snažia žiť, že podpora a dôvera verejnosti v politiku konkrétnej strany sa nedá vybudovať na špine. Ale len na pozitívnom programe za niečo, na tvrdej práci s ľuďmi a na plnení verejných sľubov,“ podčiarkol Robert Fico.

„My sme na našich voličov hrdí. Majú právo na svoj pohľad a politický výber a my im ďakujeme za pretrvávajúcu podporu. Nevyrušia nás ani večné pokusy zostaviť opozičný blok proti SMERu ‑ sociálna demokracia. A zase blok proti niečomu alebo niekomu, nie za niečo. Oni nehovoria, že vytvorme blok za lepšie Slovensko alebo blok za lepší program, vytvorme blok proti SMERu ‑ sociálna demokracia. K voľbám pristupujeme s obrovským rešpektom. Niekedy používame výraz, že šúchame potichu nohami pod stolom, lebo vieme, o čom sú parlamentné voľby. A čo môžu priniesť. Nikto nemá nič isté. Usilujeme sa o výsledok, ktorý nám zabezpečí účasť v novej vláde, pričom preferujeme silnú a stabilnú koalíciu zloženú z čo najmenšieho počtu subjektov. Lebo spolky, čertove volky. Jeden čihí, druhý hotá a to nám história zlepencov potvrdila niekoľkokrát. Keď boli strany zlepenca v rokoch 2010 až 2012 pri moci a mali možnosť ukázať, že to vedia lepšie ako my, miesto presadzovania programu sa doslova od rána do večera hádali v priamom televíznom prenose, napádali jeden druhého a obviňovali sa z korupcie a zneužívania moci. A v zúfalstve zo svojej vlastnej politickej nemohúcnosti z rozkladu jednej pravicovej strany za druhou a vzniku nových a nových ministraničiek sa uchyľovali k žlčovitému napádaniu našej strany. Ďalším mýtom, o ktorý sa pravica v útokoch na nás opiera, je mýtus o vláde jednej strany, ktorá všetko valcuje. Priatelia z pravicových strán, ktorým tak leží v žalúdku naša politická dominancia, kto vám, prosím vás, bránil v tom, aby aspoň jeden jediný krát niektorá z pravicových strán, ktorú reprezentujete alebo z ktorých pochádzate, niektorí ste už v tretej alebo štvrtej strane, konečne vyhrala nejaké parlamentné voľby? Nikdy ste nevyhrali žiadne parlamentné voľby. Priatelia z KDH, ktorí tak radi hovoria o tom, aké je to zlé, keď jedna strana zostaví vládu, prečo ste za 25 rokov vašej existencie nevyhrali ani raz voľby, ale o to vytrvalejšie moralizujete na adresu tých, ktorí ich vyhrali. Vari vám občania bránili, aby ste na pravej strane politickej scény realizovali proces zjednocovania, ktorý sme my podnikli na jej ľavej časti? Niekoľkokrát som vyzýval pravicu k tomu a robím tak aj dnes, urobte to, aby na Slovensku už nikdy nevládol žiadny zlepenec, ale normálna koalícia. Stabilita vlád je totiž základom stability Slovenska. Vo vyspelých demokraciách uprednostňujú radšej veľkú koalíciu, ako vládnu nestabilitu danú rozhašterenosťou a neskúsenosťou strán, ktoré o sebe deklarujú, že sú si ideologicky blízke. Napríklad nech nám je dobrým vzorom Nemecko alebo Rakúsko. Tam uprednostnili stabilitu vlády aj nad prirodzenými politicko‑ideologickými rozdielmi. Urobili kompromis v mene stability štátu v najzložitejšej situácii, v akej sa Európa ocitla po vzniku Európskych spoločenstiev. Viem, že to nie je bezbolestné a môže to byť aj riskantné, ale je to lepšie ako chaotické vládnutie,“ povedal Robert Fico na margo rozhádanej a nejednotnej pravicovej opozície.  

„Ak sa teda tri opozičné strany stavajú do polohy alternatívy SMERu s cieľom vytlačiť ho do opozície, mali by slovenskej verejnosti túto svoju víziu dorozprávať. Nikdy totiž nebudú schopné vytvoriť vládnu väčšinu. A preto budú musieť Most‑Híd, KDH a Sieť potrebovať pána Lipšica s Matovičom a pána Sulíka s Galkom. Teda hovoria a ponúkajú nový zlepenec, ktorý s takou hanbou a škodami pre Slovensko skončil v roku 2012. Vo voľbách priatelia má voliť jasný výber: silná a stabilná koalícia s účasťou SMERu ‑ sociálna demokracia alebo nový zlepenec. Žiadna iná alternatíva neexistuje. Prosím uvedomme si, že od 1. júla 2016 bude Slovensko predsedajúcou krajinou v Európskej únii. Výborná príležitosť na urobenie si hanby storočia alebo výborná príležitosť na zviditeľnenie sa Slovenska v tom pozitívnom slova zmysle. A ja hlasujem za pozitívne zviditeľnenie sa Slovenska a nie za storočnú hanbu,“ dodal Robert Fico.  

 

Categories: 
Aktuality