Robert Fico na ÚVO: Verejné obstarávanie musí byť funkčné, pružné a transparentné

Nachádzate sa tu

27. 1. 2015

Úrad pre verejné obstarávanie musí budovať svoje dobré meno tak, aby jeho zistenia a závery boli rešpektované a neexistoval žiadny dôvod na ich spochybňovanie.

„Je nutné, aby Úrad pre verejné obstarávanie pri svojej činnosti zostal nezávislý a citlivo zvažoval všetky argumenty účastníkov procesu verejného obstarávania,“ uviedol v príhovore pri príležitosti 15. výročia vzniku ÚVO premiér Robert Fico. Od úradu očakáva, že sa bude aktívne zapájať do tém, ako je ochrana subdodávateľov, boj proti kolúzii vo verejnom obstarávaní a boj proti tzv. schránkovým firmám.

Procesy verejného obstarávania sú podľa predsedu vlády SR veľmi komplikované a zdĺhavé. „Je to  neverending story. Verejné obstarávanie trvá niekedy dlhé obdobie, ktoré až môže pozastavovať hospodársky rast,“ skonštatoval. Verejné obstarávanie podľa Roberta Fica musí byť funkčné, pružné a transparentné a nemôže brzdiť hospodársky rozvoj našej krajiny.

Aj preto vláda v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie prijala novelu zákona o verejnom obstarávaní. „Cieľom zmien bolo sprehľadniť a zjednodušiť verejné obstarávanie a priniesť transparentnosť, zrýchlenie a zlacnenie obstarávania pre daňových poplatníkov,“ pripomenul Robert Fico. Novely  mali zároveň prispieť k väčšej otvorenosti procesov verejného obstarávania a k ochrane kvalitných a poctivých dodávateľov. Dodal, že verejné obstarávanie je aj jedným z najpálčivejších problémov v oblasti boja proti korupcii, ktorý si vláda stanovila za jednu zo svojich priorít.

Úrad pre verejné obstarávane rozhoduje spory odborného charakteru, ktoré vznikajú pri zadávaní zákaziek od nákupu kancelárskeho papiera pre potreby obce až po celoslovenské a celoeurópske projekty súvisiace s výstavbou diaľnic, železničných dráh, škôl, nemocníc, športovísk a podobne. Stráženie princípov verejného obstarávania je prvoradou úlohou ÚVO. Úrad dohliada, aby sa verejné zákazky zadávali v prostredí čestnej a transparentnej hospodárskej súťaže s cieľom čo najlepšie zhodnotiť verejné finančné zdroje.


pozrite si príhovor predsedu vlády SR

Categories: 
Aktuality