Robert Fico: Kolektívne vyjednávanie bolo otvorené, miestami síce razantné, ale seriózne

Nachádzate sa tu

28. 10. 2015

V Zrkadlovej sále Úradu vlády SR dnes zástupcovia vlády, samosprávy a odborov podpísali Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016.

„Cením si, že sa podarilo dospieť k dohode v rekordne krátkom čase,“ uviedol vo svojom príhovore predseda vlády SR Robert Fico. Rovnako ocenil spôsob komunikácie pri vyjednávaní. „Naučili sme sa chápať požiadavky jedných a rozumieť možnostiam druhých a viesť efektívny a seriózny sociálny dialóg, ktorý rešpektuje realitu z pohľadu zamestnancov, ako aj z pohľadu zamestnávateľov, čiže štátu a samosprávy,“ dodal premiér.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 upravujú podmienky pre viac ako 250 000 ľudí, ako učiteľov, terénnych sociálnych pracovníkov, pedagogických aj nepedagogických pracovníkov v detských domovoch či pracovníkov v domovoch sociálnych služieb. Robert Fico preto odmietol tvrdenia, že vláda zvyšuje platy úradníkom. Podľa jeho slov ide o zamestnancov, pre ktorých je práca poslaním. „Veľká časť z nich má mzdy podpriemerné alebo na úrovni celoslovenského priemeru a často neporovnateľné s platmi v komerčnej sfére,“ objasnil predseda vlády.

„Prioritou vlády je, aby dobré hospodárske výsledky pocítili najmä radoví občania,“ vyhlásil na margo štvorpercentného nárastu platov v štátnej aj verejnej službe premiér Robert Fico. Podčiarkol však, že vláda platy zvyšuje bez toho, aby ohrozila ekonomický vývoj. „Máme sa o čo oprieť, veď hospodársky rast na Slovensku je jeden z najvyšších medzi európskymi krajinami.“

Sociálny dialóg pri vyjednávaní označil predseda vlády SR za otvorený, miestami síce razantný, ale seriózny. „Sociálny dialóg nie je pre nás iba prázdnou ideologickou floskulou, ale skutočným nástrojom na riešenie spoločenských problémov bez zbytočného napätia a stresovania celej spoločnosti,“ povedal. A hoci názory účastníkov kolektívneho vyjednávania môžu byť rôzne, podľa premiéra je cieľ spoločný – prostredníctvom hospodárskej prosperity, rastom a rozvojom ekonomiky dosiahnuť vyššiu životnú úroveň a kvalitu života všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú.


pozrite si príhovor premiéra Roberta Fica a predsedu KOZ Slavomíra Mangu

Categories: 
Aktuality