Rezort práce chce prehĺbiť spoluprácu so Srbskom pri odhaľovaní nelegálnej práce

Nachádzate sa tu

13. 3. 2017

Spolupráca medzi Srbskom a Slovenskom by sa mala v oblasti vysielania pracovníkov prehĺbiť. Po dnešnom stretnutí so srbským ministrom práce Aleksandrom Vulinom to avizoval slovenský minister práce Ján Richter (Smer-SD). Obe krajiny by si mali viac vymieňať informácie o tom koľko Srbov a za akých podmienok pracuje na Slovensku. Podľa Richtera totiž viacerí Srbi, ktorí prišli pracovať na Slovensko, boli podvedení.
"Výsledkom nášho spoločného rokovania bola potreba buď prijať nový dokument, alebo minimálne rozšíriť memorandum, kde budú jasne definované postupy, zodpovednosť, komunikácia a vzájomné informovanie o vysielaných pracovníkoch na Slovensko, prípadne o občanoch Srbskej republiky, ktorí majú na Slovensku pracovať na základe pracovného povolenia pre občanov tzv. tretích krajín," priblížil Richter.
Podľa Richtera za porušovaním pravidiel zamestnávania cudzincov stoja niektoré agentúry dočasného zamestnávania. "Niektoré nielenže obchádzajú zákon, ale dokonca falšujú základné dokumenty, ktoré súvisia so zamestnávaním občanov Srbskej republiky na Slovensku," skonštatoval Richter. Preto sa rozhodol rokovať aj s Českou republikou a Maďarskom o tejto problematike. "Viaceré agentúry hľadajú spôsob obídenia legislatívy platnej na Slovensku a zakladajú tzv. filiálky na území Maďarska, Česka, ale aj Srbska a Rumunska, ktoré potom sprostredkovávajú zamestnancov na Slovensko," priblížil Richter.
Rezort práce sa na dodržiavanie zákona v prípade cudzincov zameral najmä po tom, čo srbský novinár upozornil na zlé podmienky zamestnávania Srbov v závode Samsung na Slovensku. "Viaceré naše zistenia, ale najmä potvrdenie maďarskými orgánmi, svedčia o tom, že viacerí srbskí občania, ktorí prišli na Slovensko, boli podvedení, sú tu nelegálne, hoci o tom sami nevedeli," potvrdil Richter. Na tomto má podľa Richtera veľký podiel spoločnosť Largo Slovakia, ktorá vytvorila filiálku aj v Maďarsku a Srbsku a prostredníctvom nich sprostredkováva Srbov na Slovensko. "Táto agentúra podľa predbežných informácií minimálne 680 zamestnancom sprostredkovala príchod na Slovensko, najmä pre firmu Samsung s tým, že v Maďarsku sfalšovali všetky doklady, ktoré súvisia s ich sociálnym zabezpečením, pracovnou zmluvou, kde sa sfalšoval aj tzv. formulár A1, ktorý súvisí so sprístupnení pracovnej sily z tretích krajín na územie EÚ," objasnil Richter. Títo zamestnanci však nie sú sociálne zabezpečení ani v Maďarsku ani na Slovensku. Pritom len na jednej pracovnej smene v Samsungu približne z 1000 ľudí pracovalo 570 občanov zo Srbska.
Rezort práce chce túto situáciu riešiť nielen prostredníctvom Inšpektorátu práce SR a sankciami, ale chce, aby bola v tomto prípade vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť. Ministerstvo už pozvalo spoločnosť na stretnutie.
Srbský minister práce uviedol, že v záujme ministerstva je, aby ľudia zostali pracovať najmä doma v Srbsku, každý však môže opustiť územie krajiny a ísť pracovať do iného štátu. "Avšak, keď odchádza mimo územia Srbska pracovať, pre neho by bolo lepšie, aby dodržal zákonné princípy, ktoré sú u nás prijaté," povedal Vulin. Občania však často, na rozdiel od pracovných agentúr, nie sú oboznámení so zákonmi. "Agentúry tieto zákony musia poznať a riadiť sa nimi. Priestupok sa stáva vtedy, keď nepovedia pracovníkom, ktorí majú záujem pracovať v tomto prípade na Slovensku, že budú angažovaní prostredníctvom agentúr so sídlom v Maďarsku alebo v Rumunsku," doplnil Vulin. Srbskí pracovník sa tak vystavuje nedodržiavaniu zákonov. "Avšak keď nastane vzájomná výmena údajov, zamedzíme tomu. Ak my budeme vedieť, že koľko ľudí bude presunutých, do ktorej krajiny za účelom práce, náš inšpektorát práce o tom bude informovať slovenského partnera a slovenský inšpektorát jednoducho nahliadnutím do dokumentácie zistí, či sa títo ľudia objavili na Slovensku alebo nie," objasnil spoluprácu Vulin.
Potrebná však bude v tomto prípade aj pomoc zo strany Rumunska, Maďarska aj Česka. "Práca načierno sa nedá úplne vykoreniť, ale je ju možné znížiť alebo sťažiť a my na tom aktuálne pracujeme," dodal Vulin.

zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu po spoločnom rokovaní

Categories: 
Aktuality