R. Fico: Povinné kvóty odmietame

Nachádzate sa tu

23. 9. 2015

Návrh Európskej komisie na povinné prerozdelenie utečencov medzi krajinami EÚ považuje Slovensko za nesprávny a nič neriešiaci, a preto ho odmieta. S týmto jasným postojom, podporeným mandátom Národnej rady aj vlády SR, vystúpi minister vnútra R. Kaliňák na rokovaní ministrov vnútra v utorok v Bruseli. Ak na tomto stretnutí nedôjde k hlasovaniu a o téme budú rozhodovať premiéri na zasadnutí Európskej rady v stredu, tam ho bude vetovať premiér R. Fico. Ak by malo dôjsť k  diktátu v takej citlivej veci, akou je povinné pridelenie neznámych osôb, považoval by to premiér za veľmi chybný krok s negatívnymi dôsledkami pre samotnú Úniu. Slovensko je podľa premiéra suverénnou krajinou s rovnakým právom na vlastný názor a postoj k riešeniu aktuálnej utečeneckej krízy ako ktorákoľvek iná krajina. Ako premiér uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom vnútra, vláda SR oceňuje kroky, ktoré sa postupne začínajú realizovať pri riešení utečeneckej krízy, konkrétne dôslednejšiu ochranu vonkajších hraníc schengenského priestoru, stabilizáciu situácie v krajinách, z ktorých migranti do Európy prichádzajú, a zriaďovanie tzv. záchytných bodov, kde budú migranti sústredení a zaregistrovaní, aby mohlo dôjsť k oddeleniu ekonomických migrantov od utečencov, ktorí skutočne potrebujú pomoc a ochranu.

Slovensko je pripravené na dobrovoľnom základe poskytnúť súčinnosť a pomoc pri riešení krízy najmä okamžitým poskytnutím viacmiliónovej finančnej pomoci na zriaďovanie záchytných bodov a na ochranu schengenskej hranice. Rovnako pomáhame Rakúsku s dočasným umiestnením utečencov a realizuje sa prijatie sto kresťanov zo Sýrie. 

Prvoradou pre vládu SR je, podľa premiéra, v aktuálnej situácii otázka zaistenia bezpečnosti občanov SR. Na rozdiel od rôznych komentátorov a aktivistov je totiž bezpečnosť na území SR prvoradou a výlučnou zodpovednosťou vlády, ministra vnútra či obrany. Preto musí vláda súčasné spravodajské informácie ohľadne rastúcej hrozby teroristických útokov, ktorá súvisí s masovým a nekontrolovaným prílivom migrantov do Európy, brať s maximálnou vážnosťou.   

Preto policajné zložky SR v ostatných dňoch vykonávajú zvýšenú kontrolnú činnosť na južných hraniciach, kde dôsledne zachytávajú nelegálnych migrantov. Boli prijaté opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na hraničných priechodoch a každý migrant, ktorý naše hranice nelegálne prekročí, bude zadržaný. „Jednoducho budeme postupovať striktne podľa právnych predpisov a dokumentov, ktoré v tomto okamihu platia na území SR,“ uviedol na tlačovej konferencii Robert Fico.

Aktuality