R. Fico: Igor Matovič je daňový podvodník, ktorý používa biele kone

Nachádzate sa tu

5. 2. 2016

Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) je daňový podvodník, ktorý používa na zakrytie svojej nelegálnej činnosti biele kone. Na dnešnom brífingu to povedal premiér SR Robert Fico, podľa ktorého Matovič vo svojej podnikateľskej činnosti čelil viacerým podozreniam a daňovým pokutám, napríklad v súvislosti s pašovaním tlačiarenského stroja. "Rovnako mu hrozil rad daňových kontrol a aby sa vyhol zodpovednosti za svoje konanie, fiktívne previedol svoju firmu Igor Matovič–regionPRESS na bieleho koňa, zničil celé účtovníctvo za celú históriu fungovania tejto firmy a prepral 122 miliónov," uviedol Robert Fico s tým, že má na to konkrétne dôkazy.
Ako tvrdí, Igorovi Matovičovi bola ohlásená jedna z daňových kontrol na 15. augusta 2008. Deň pred daňovou kontrolou mal však Igor Matovič podľa Roberta Fica fiktívne predať svoj podnik Igor Matovič – regionPRESS bielemu koňovi Pavelovi Vandákovi za 122 miliónov slovenských korún. "Pán Vandák pracoval pre Igora Matoviča ako živnostník, avšak bol prakticky jeho zamestnancom a nikdy nemal k dispozícii takýto obnos peňazí," uviedol premiér. Kúpna cena 122 miliónov Sk bola podľa jeho slov zaplatená tak, že 14. augusta, v deň podpisu kúpnej zmluvy, z účtu firmy Igor Matovič – regionPRESS si mal Igor Matovič previesť 122 miliónov korún na svoj súkromný účet. "Súčasne v rámci fiktívneho prevodu odovzdáva bielemu koňovi pánovi Vandákovi celé účtovníctvo spoločnosti od rokov 1997 do roku 2008. Teda za celú dobu jej existencie," podotkol Robert Fico. Aby bol fiktívny prevod dokonaný, 10. októbra 2008 mal Igor Matovič na daňovom úrade oznámiť, že od zmluvy s Vandákom odstúpil.  "Výsledok bol, že mal prevedených 122 miliónov na svojom súkromnom účte, že mal úplne zlikvidované účtovníctvo za roky konania podniku Igor Matovič – regionPRESS, aby daňové úrady nemali šancu byť úspešné pri vymáhaní pokút a kontrole jeho podnikania," tvrdí Robert Fico, podľa ktorého je toto čistý podvod, likvidácia účtovníctva a použitá metóda bieleho koňa.
Predseda vlády predložil novinárom ako dôkaz fotokópie zmluvy o predaji podniku, úradného záznamu a zápisnice o ústnom pojednávaní z Daňového úradu v Trnave. "Predkladáme kúpnu zmluvu, ktorá potvrdzuje cenu 122 miliónov a to, že mali byť tieto peniaze prevedené na súkromný účet," skonštatoval Robert Fico. Zmluva má podľa jeho slov potvrdiť aj to, že priamo v nej bol kupujúci upozornený na daňovú kontrolu a že preberá celé účtovníctvo firmy za roky 1997 - 2008. "Predkladáme tiež výpoveď Vandáka na daňovom úrade, kde potvrdzuje, že účtovníctvo spoločnosti skončilo v zbere papiera a úradný záznam z daňového úradu potvrdzujúci, že Matovič od kúpnej zmluvy odstúpil, čím v podstate uzatvoril celý kruh," uzavrel Robert Fico. Zároveň prisľúbil, že o niekoľko dní povie aj to, čo je zdrojom týchto informácií.

Fotokópia zmluvy o predaji podniku, fotokópia zápisnice o ústnom pojednávaní na Daňovom úrade Trnava a fotokópia úradného záznamu Daňového úradu Trnava sú dokumenty, ktoré po dnešnom brífingu v súvislosti s minulým podnikaním poslanca Igora Matoviča (OĽaNO–NOVA) predložil premiér Robert Fico. Prvým dokladom je fotokópia Zmluvy o predaji podniku, ktorá bola podpísaná v Trnave dňa 14. augusta 2008. Uzavretá bola medzi Igorom Matovičom – regionPRESS ako predávajúcim a Pavelom Vandákom ako kupujúcim. Predmetom zmluvy boli hnuteľné veci, práva k finančným prostriedkom, pohľadávky, ako aj všetky ostatné práva, povinnosti, nároky a záväzky predávajúceho, ktoré súviseli s prevádzaným súborom majetku podniku. Konkrétne malo ísť o veci a práva špecifikované v prílohách zmluvy, tie však súčasťou predložených dokumentov nie sú.
Kúpnu cenu stanovili dohodou na 122 000 000 Sk. Strany sa podľa zmluvy dohodli na dvoch splátkach, prvá vo výške 121 000 000 Sk mala byť zaplatená bezhotovostným prevodom v deň podpísania zmluvy. Druhá splátka kúpnej ceny vo výške 1 000 000 Sk mala byť zaplatená v hotovosti najneskôr v druhý deň po podpísaní zmluvy. V samotnej zmluve sa spomína daňová kontrola, ktorá sa mala uskutočniť 15. augusta 2008. Kupujúci sa zaviazal umožniť kontrolu a poskytnúť daňovému úradu potrebnú súčinnosť.
Druhým dokladom predloženým premiérom je fotokópia zápisnice o ústnom pojednávaní spísaná na Daňovom úrade v Trnave 9. marca 2009, kde vypovedal Pavel Vandák. Zo zápisnice vyplýva, že Pavel Vandák potvrdil uzavretie zmluvy. Súčasťou predaja boli podľa zápisnice aj všetky doklady podniku od začiatku podnikania Igora Matoviča ako fyzickej osoby až do podpisu zmluvy. „Odvážali sme asi tri autá dokladov. Veci, čo sa týka pohľadávok, mám uskladnené u kamaráta. Zvyšok dokladov som vyhodil do zberu,“ uviedol Vandák podľa zápisnice.
Tretím dokladom predloženým premiérom po brífingu je úradný záznam Daňového úradu Trnava. „Dňa 10. októbra 2008 daňovník Igor Matovič telefonicky oznámil, že odstúpil od zmluvy o predaji podniku zo dňa 14. augusta 2008,“ konštatuje sa okrem iného vo fotokópii úradného záznamu.

 

Zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu

Categories: 
Aktuality