R. Fico: Akčný plán na posilnenie Slovenska ako právneho štátu je nadčasovým dokumentom

Nachádzate sa tu

9. 7. 2015

O návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štáturokovali dnes na Úrade vlády SR členovia Rady solidarity a rozvoja. Jeho východiskom bola spoločná iniciatíva Rule of Law, ktorú k otázkam fungovania Slovenska ako právneho štátu vytvorilo 14 podnikateľských asociácií, zamestnaneckých združení a obchodných komôr.

Má tri základné piliere:
1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu, 
2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre značku Slovenská republika, 
3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich a zahraničných investorov.


Vláda Slovenskej republiky sa už vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že podporí prijatie takých opatrení, ktoré obnovia dôveru v právo, vytvoria predpoklady pre kvalitný a stabilný právny systém. „Akčný plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu vnímam ako mimoriadne významný krok, ktorý robíme na základe veľmi širokej spoločenskej dohody,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico, neteší ho však, že takýto dôležitý dokument prijímame v tieni krízovej situácie v Grécku.

V jednotlivých častiach návrhu sú uvedené opatrenia, ktorými sa majú dosiahnuť jednotlivé ciele – transparentnejšia a predvídateľnejšia legislatíva, zefektívnenie boja s korupciou a efektívnejšia justícia. Súčasťou je stručné zdôvodnenie opatrení, navrhovaný spôsob realizácie, zodpovednosť jednotlivých rezortov a termín realizácie opatrení. Plán ku každému z pilierov pomenúva konkrétne kroky naplánované na nasledujúce mesiace. „Materiál je nadčasový, očakávam, že bude rešpektovaný každým, kto príde po marcových parlamentnýchvoľbách,“ povedal premiér.

V súvislosti so sprehľadnením legislatívneho procesu Robert Fico informoval, že každý, kto disponuje zákonodarnou iniciatívou, musí pred samotným návrhom zákona do parlamentu predložiť vecný zámer. „Musíme najskôr diskutovať o vecnom zámerezákona, až potom o nejakých detailoch,“ spresnil. Zmenia sa aj pravidlá tzv. legisvakačnej doby – od prijatia zákona do nadobudnutia jeho účinnosti budú mať ľudia čas a priestor na oboznámenie sa s ustanoveniami zákona. Elektronická zbierka zákonov bude právne záväzná, rezort spravodlivosti plánuje tiež elektronizáciu celého legislatívneho procesu. „Odporúčame Národnej rade SR, aby obmedzila prijímanie návrhov zákonov, ktorým sa menia alebo dopĺňajú prechodné ustanovenia po tom, čo nadobudli účinnosť, obmedziť chceme aj nepriame novelizácie zákonov, ktoré nesúvisia priamo so zákonom,“ informoval ďalej Robert Fico.

V oblasti boja proti korupcii bude rozhodujúcu úlohu zohrávať ministerstvo vnútra. Iniciatíva by podľa premiéra mala pôsobiť mobilizačne aj na samotnú verejnosť, aby sa nebála korupciu ohlasovať.  Členovia Rady solidarity a rozvoja diskutovali tiež o téme trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Podnikatelia upozorňujú, že tento nástroj môže byť zneužívaný v konkurenčnom boji. Predseda vlády prisľúbil, že návrh trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nebude písaný od stola. „Návrh bude rešpektovať minimálne požiadavky medzinárodných inštitúcií a bude pripravený na základe dohody so sociálnymi partnermi,“ objasnil.

K zefektívneniu justície – čo je tretí pilier iniciatívy – vláda urobila kroky už v minulosti, napríklad oddelenie postavenie Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR, opatrenia na zvýšenie kvality výberu sudcov, zmena právomocí Súdnej rady SR a podobne. „Chceme sa venovať zrýchleniu súdneho konania,“ zdôraznil Robert Fico, dodal, že prieťahy v súdnom konaní patria stále k najčastejšej forme porušovania ľudských práv na Slovensku. V pláne je tiež zavedenie registra diskvalifikácií či registra úpadcov. Dôležitým bodom bude tiež zlepšenie postavenia menšinových vlastníkov v akciových spoločnostiach.

Vláda SR schválila Akčný plán na posilnenie Slovenska ako právneho štátu na svojej 170. schôdzi – v stredu 8. júla 2015:  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24826
 
zdroj: Úrad vlády SR

pozrite si tlačovú besedu po rokovaní Rady solidarity a rozvoja

Aktuality