Prvý dôchodkový pilier je udržateľný

Nachádzate sa tu

22. 5. 2015

Najmä vďaka prijatým legislatívnym opatreniam v roku 2012 by sa mali v najbližších rokoch výdavky na dôchodkový systém na Slovensku znížiť o 0,5 %. Potvrdzuje to aj najnovšia správa Európskej komisie o vývoji výdavkov na dôchodkové systémy.

Analýza zároveň uvádza, že v roku 2040 budú výdavky na úrovni dneška, čo znamená približne 8 % hrubého domáceho produktu. Súčasné vedenie ministerstva práce prijalo zásadné opatrenia na udržateľnosť dôchodkového systému, ako aj stabilizáciu prvého piliera. Zreálnili sa napríklad odvody do druhého piliera z pôvodných 9 na 4 %, zvýšil sa maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, prijala sa automatická úprava dôchodkového veku od roku 2017 v závislosti od strednej dĺžky života. „Nikto nechce spochybňovať, že demografia je nielen na Slovensku, ale aj v Európe, nepriateľom budúceho vývoja, ale nie je jediným ukazovateľom,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian.

Dôležitá je najmä produktivita práce a objem vyplatených miezd. „V súvislosti s demografickým vývojom nie je opodstatnené hovoriť o kolapse prvého piliera a strašiť ľudí. Naopak, chcem upozorniť, že práve druhý dôchodkový pilier neprispieva k udržateľnosť dôchodkového systému. Navyše si Slovensko na vykrytie deficitu spôsobeného jeho existenciou musí stále požičiavať,“ hovorí Burian.

K ďalšiemu zníženiu deficitu prvého piliera by mali pomôcť najmä opatrenia na zvyšovanie zamestnanosti, podpora rodín, ako aj lepšie školstvo a vyššia účasť starších ľudí na pracovnom trhu, čo sa v súčasnosti postupne realizuje.

Sporiteľom v druhom pilieri ministerstvo poskytuje relevantné pravdivé informácie, štatistiky a údaje, aby sa objektívne rozhodli, či v druhom pilieri zostanú alebo z neho vystúpia, resp. doň vstúpia. Plní si tak zákonnú povinnosť informovať ľudí o dôchodkovom sporení a poistení. Všetky informácie pochádzajú z vlastných odborných analýz alebo renomovaných zahraničných inštitúcií, ako je Svetová banka, Európska centrálna banka, Európska komisia.

Zvážiť účasť v 2. pilieri by mali najmä tí, ktorí prekročili vekovú hranicu 40 rokov, pričom ministerstvo práce a Sociálna poisťovňa odporúčajú vystúpiť ľuďom starším ako 45 rokov. Pri rozhodovaní je dôležité zohľadniť zárobok, ako aj výpadok príjmu počas pracovného života. Ak príjem nepresahuje priemernú mzdu – 858 eur mesačne, druhý pilier je pre sporiteľov nevýhodný. Zároveň v ňom nemá zmysel zotrvať pri menej ako 25-ročnom sporení. „Ak by sme mali byť vyslovene striktní a hodnotiť výsledky v druhom pilieri výhradne na základe doterajšej reality, tak po 10 rokoch sporenia by bol druhý pilier výhodný len pre sporiteľov so mzdou vyššou ako 3,7-násobok priemernej mzdy, to znamená, pre tých, ktorí dnes zarábajú viac ako 3000 eur. Aj napriek tomu, že na základe našich zmien predpokladáme, že kondícia druhého piliera sa v budúcnosti zlepší, naše odporúčania ostávajú nemenné“, dodáva štátny tajomník ministerstva práce.

Druhý pilier je otvorený do 15. júna tohto roka.


zdroj: MPSVaR

Categories: 
Aktuality