PREMIÉR: Zníženie DPH na 10 % u vybraných potravín je dôležitý počin

Nachádzate sa tu

7. 10. 2015

Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny podpísal dnes na Úrade vlády SR premiér Robert Fico (Smer-SD) s predstaviteľmi Zväzu obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR, Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Potravinárskej komory Slovenska (PKS), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS).

"Domnievame sa, že zníženie DPH na vybraný okruh potravín z 20 % na 10 % je naozaj dôležitý počin. To, akým spôsobom sme vybrali tento okruh potravín, ale aj celkové zníženie predstavujúce 10 %, naznačuje, že nesledujeme len zníženie cien týchto potravín na pultoch v obchodoch. Máme aj ďalekosiahlejšie zámery. Je to predovšetkým podpora domácej výroby," priblížil Fico.
"Napríklad u mäsa sme podporili zníženou sadzbou len mäso chladené a nie mäso mrazené. Verím preto, že toto rozhodnutie sa nebude pozitívne vnímať len slovenskou verejnosťou, ale bude prijaté aj dodávateľským sektorom," doplnil predseda vlády SR.
"Vítam toto rozhodnutie vlády SR, preto že je to prvý krok k znižovaniu DPH, ktorú máme jednu z najvyšších v Európe. Verím, že minister financií nájde v budúcnosti ďalšie finančné prostriedky, aby sa DPH na potraviny mohla znižovať," povedal prezident ZOCR SR Pavol Konštiak.
Signatári v memorande vyjadrujú svoj zámer zohrávať aktívnu úlohu pri znížení spotrebiteľských cien vybraných potravín v súvislosti s uplatňovaním nižšej sadzby DPH na tieto potraviny.
Vláda SR sa v memorande zaväzuje poskytovať všetky relevantné informácie, ktoré pre ZOCR SR, SAMO, SPPK, AKS, PKS a JDS budú "užitočné pri napĺňaní stanoveného cieľa".
ZOCR SR, SAMO a ich členovia sa zaviazali premietnuť zníženú sadzbu DPH na vybrané potraviny do cien pre konečného spotrebiteľa a nezneužiť zníženie sadzieb DPH na neodôvodnené cenové pohyby týchto potravín a na zvyšovanie vlastnej obchodnej marže. Zaviazali sa taktiež zabezpečiť duálne zobrazovanie spotrebiteľských cien pri vybraných potravinách so zníženou sadzbou DPH.
SAMO posledné dni čakala s podpisom memoranda na vyjadrenie Protimonopolného úradu (PMÚ) SR pre pochybnosti, či je dokument v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže, ktoré musí najprv preveriť PMÚ. Úrad však už medzitým vydal predbežný súhlas s podpisom.
SPPK, AKS, PKS sa v memorande okrem iného zaväzujú vykonávať prepočty odbytových, prípadne spotrebiteľských cien so zníženou sadzbou DPH dôkladne, s maximálnou možnou presnosťou a transparentne, a taktiež uvádzať na dodacích listoch okrem aktuálnej ceny potraviny aj cenu platnú k 31. decembru 2015.
JDS sa zaviazala zabezpečiť po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v spolupráci s SPPK, AKS a PKS výkon monitoringu spotrebiteľských cien.
Memorandum podpísal za ZOCR SR jeho prezident Pavol Konštiak, za SAMO jej predsedníčka Katarína Fašiangová, za SPPK jej predseda Milan Semančík, za AKS jej predsedníčka Helena Patasiová, za PKS jej prezident Daniel Poturnay a za JDS jej predseda Ján Lipiansky.
Vybraným druhom potravín klesne od 1. januára 2016 DPH zo súčasných 20 % na 10 %. Sadzba dane sa zníži na mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené, okrem mäsa z divých hovädzích zvierat. Tiež na mäso z domácich svíň, ktoré je čerstvé alebo chladené, ako aj na mäso z oviec alebo kôz, čerstvé aj chladené. Výnimkou je mäso z divých oviec a kôz.
Na zozname s nižšou DPH je tiež mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené, mäso a jedlé droby z domácich králikov, rovnako čerstvé alebo chladené. DPH klesne aj na sladkovodné ryby čerstvé alebo chladené, rybie filé a ostatné rybie mäso, čerstvé alebo chladené zo sladkovodných rýb, okrem ozdobných rýb. S 10-% DPH sa bude od januára 2016 predávať aj mlieko, maslo a čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.


zdroj: TASR

pozrite si slávnostný podpis Memoranda o spolupráci

Categories: 
Aktuality