PREMIÉR: Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku vítam

Nachádzate sa tu

13. 5. 2015

Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku, ktorý dnes schválil parlament, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) víta. "Dovoľte mi preto, aby som vyjadril potešenie, že sme naplnili dvanáste z pätnástich opatrení (sociálneho balíčka)," uviedol dnes na tlačovej konferencii premiér, a to za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JánaRichtera (Smer-SD) a predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Jána Lipianskeho. Právna norma nadobudne účinnosť 1. júla 2015.

Premiér pripomenul, že minimálny dôchodok sa bude týkať približne 75.000 dôchodcov. "Nemôžeme preto povedať, že ide o nejaké okrajové opatrenie alebo opatrenie, ktoré by sa týkalo malej skupiny ľudí. Uvedomujeme si, že sú tu stále ľudia, ktorých dôchodky sú veľmi nízke. A týmto opatrením dávame najavo, že si vážime ich prácu," podčiarkol.

Rezort práce podľa Richtera dnešným dňom završuje úpravy dôchodkového systému. "Novelizovali sme prvý pilier, druhý aj tretí pilier, pripravili sme anuitnú novelu, teda výpočet dôchodku z druhého piliera. Dnes sme tento proces zavŕšili minimálnym dôchodkom," podčiarkol minister práce. Novela zákona zavádzajúca minimálny dôchodok sa podľaRichtera dotkne 52.132 dôchodcov s dôchodkovou dobou poistenia od 30 do 39 rokov a 23.260 poberateľov, ktorí pracovali viac ako 40 rokov. Minimálny dôchodok bude mať podľa neho v tomto roku vplyv na štátny rozpočet vo výške 16,8 milióna eur, v roku 2016 vo výške 31,8 milióna eur a v roku 2017 na úrovni viac ako 30,3 milióna eur.

JDS podľa Lipianskeho slov zavedenie minimálneho dôchodku podporuje. "Budeme patriť medzi tie krajiny v EÚ, ktoré takýto inštitút majú," zdôraznil. Časť seniorov tak podľa neho opustí tzv. sociálnu sieť a nebude žiadať o sociálne dávky, ktorých poberanie je pre nich často ponižujúce.

Nárok na minimálny dôchodok má mať ten, kto platil minimálne 30 rokov dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek. Mesačná suma minimálneho dôchodku pre rok 2015 má byť vo výške 269,50 eura. Minimálny dôchodok sa má podľa návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zvyšovať s každým ďalším odpracovaným rokom. Kto bol napríklad dôchodkovo poistený 40 rokov, jeho minimálny dôchodok v budúcom roku by mal predstavovať 311,10 eura.

Nové pravidlá minimálneho dôchodku sa budú vzťahovať na poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ako aj invalidného dôchodku bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ľudia s nárokom na minimálny dôchodok ho budú po novom poberať len z jednej inštitúcie, a to zo Sociálnej poisťovne. Nebudú musieť osobitne žiadať o jeho vyplácanie. Zároveň rezort práce počíta s tým, že dôchodcovia by už nemali byť odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi.


zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu

Categories: 
Aktuality