PREMIÉR: Slovensko požiada Enel o 492 mil. eur za neoprávnené užívanie VEG

Nachádzate sa tu

28. 4. 2015

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o neplatnosti nájomnej zmluvy k Vodnej elektrárni Gabčíkovo (VEG) dnes nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. Na tlačovej konferencii na Úrade vlády to oznámil premiér Robert Fico.
Pred médiá Fico predstúpil spolu s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a šéfom Vodohospodárskej výstavby Ladislavom Lazarom. Informoval, že vláda okamžite pošle list Enelu, v ktorom požiada o vrátenie 492 miliónov eur, ktoré taliansky vlastník získal počas deväťročného prevádzkovania VEG. Suma je vrátane úrokov.
„Pokiaľ talianska spoločnosť Enel odmietne vyplatiť sumu 492 miliónov eur ako neoprávnené plnenie, podáme, samozrejme, žalobu kvalifikovanú, ktorá sa bude opierať o rozsudok Krajského súdu v Bratislave,“ uviedol ministerský predseda.
Zdôraznil, že vláda koná na základe právoplatného rozsudku, podľa ktorého je nájomná zmluva od začiatku neplatná. „Preto, ak je neplatná, nie je možné, aby z nej boli akékoľvek plnenia,“ zdôvodnil.
Fico zároveň informoval, že sa zajtra v Bratislave stretne s generálnym riaditeľom Enelu Francescom Staracem a požiada ho, aby obmedzili nakladanie s majetkom v Slovenských elektrárňach.
„Hovoríme o 500-miliónovej žalobe, ktorá pôjde voči spoločnosti Enel a Slovenským elektrárňam (SE), preto budeme žiadať majiteľov Slovenských elektrární, aby s majetkom nenakladali,“ priblížil Fico.
Nevylúčil, že v krátkom čase bude podaný návrh na predbežné opatrenie súdu, ktoré by zakázalo Enelu nakladať s majetkom Slovenských elektrární. „Toto rozhodnutie bude záležať od toho, aká reakcia príde zajtra (29.4. - pozn. TASR) od najvyššieho predstaviteľa tejto talianskej spoločnosti,“ doplnil.

Majoritný vlastník SE bude na súde žiadať sumu v celkovej výške 588,2 milióna eur ako odškodnenie za to, že štát prevzal v marci kontrolu nad Gabčíkovom. Premiér túto žalobu označil za „vec vycucnutú z prstu“.
„Jednoducho nemá absolútne žiadne argumenty, jeho tvrdenie nemá žiadnu právnu relevanciu, jeho výpočty sa neopierajú o nič, jednoducho je to 'vycucnuté' z prstu len preto, aby niečo povedali,“ reagoval na slová generálneho riaditeľa SE Nicola Cotugno v denníku Hospodárske noviny.

Šéf envirorezortu Žiga vysvetlil, že Slovensko zmluvu so SE vypovedalo, následne od nej odstúpilo, nakoniec súd rozhodol o jej neplatnosti. „Podľa existujúcej zmluvnej dokumentácie, ktorá je medzi Slovenskými elektrárňami a Vodohospodárskou výstavbou, môže žiadať Enel odškodnenie len na základe výpovede. Keďže prebehli aj iné právne skutočnosti, Enel nemá žiaden nárok na odškodnenie,“ uviedol Žiga.
Ten zároveň ozrejmil, že podľa nájomnej zmluvy mal Enel požiadať Slovenskú komoru audítorov o určenie výšky odškodného. „Takýto postup Enel doteraz nezvolil,“ dodal šéf envirorezortu.
"Slovenské elektrárne v prípade jednostranného vypovedania zmluvy o prevádzke Vodohospodárskou výstavbou, ako aj posledného rozhodnutia Krajského súdu, využijú na ochranu svojich práv všetky právne prostriedky na domácich a medzinárodných súdoch,” reagovala na slová premiéra hovorkyňa Slovenských elektrární Jana Burdová.

SE zároveň potvrdili svoju žiadosť o vyplatenie odškodného za technológiu a aktíva Gabčíkova, ktorú odovzdali štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba. „V celkovej sume 588 miliónov eur sú započítané aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky,“ doplnila Burdová.
Nad VEG prebral kontrolu štát po tom, ako Slovenská republika vyhrala na Krajskom súde v Bratislave 9. marca tohto roku spor so SE o neplatnosť nájomnej zmluvy ku Gabčíkovu. Kontrolu nad elektrárňou prevzal štátny podnik Vodohospodárska výstavba.
Predtým zabezpečovali prevádzku VEG na základe zmluvy o prenájme Slovenské elektrárne. Premiér označil túto zmluvu za nevýhodnú pre štát. Vodnú elektráreň však podľa jeho slov nebolo možné sprivatizovať, lebo tomu bránili medzinárodné predpisy.


zdroj: TASR

pozrite si tlačovú besedu

Categories: 
Aktuality