Prednáška na Strednej odbornej škole vo Zvolene

Nachádzate sa tu

30. 3. 2017

Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene navštívila 30. marca 2017 štátna tajomníčka  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, PhD. Úvod stretnutia v aule školy spríjemnila školská kapela.

Na stretnutí so študentami a pedagógmi školy preberali aktuálny stav a úlohy rezortu, jeho ďalšie perspektívy, ale aj bežné starosti a radosti študentského života. Pani štátna tajomníčka pútavo reagovala na otázky a snažila sa vysvetliť kroky ministerstva  v súvislosti s prebiehajúcou reformou.

 

Regióny