Poplatky v Žilinskom kraji pod kontrolou

Nachádzate sa tu

28. 9. 2015

O prvých výsledkoch a postupe, ktorý Žilinská župa zvolila pri implementácii novely zákona 577/2004, informoval na dnešnom tlačovom brífingu predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková.
„Novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti je prvým krokom k zavedeniu pravidiel v poplatkoch, ktoré od roku 2004, kedy boli zavedené, vyberali lekári takmer za všetko. Vyberali sa také bizarné poplatky, ako VIP poplatok, poplatok za balík služieb komfort, za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne, za vypísanie lekárskeho predpisu alebo manipulačný poplatok, čo boli výkony zároveň hradené zo zdravotného poistenia. Dnes už nemôže táto duplicita nastať, keďže zákon jasne hovorí, za ktoré výkony môže lekár poplatok od pacienta vyberať,“ uviedol J. Blanár.

Ako ďalej povedal, pozitívom je, že novela taktiež zrušila poplatok za prednostné vyšetrenie. „Bol to poplatok, ktorý je podľa môjho názoru absolútne amorálny a nemá obdobu nikde v Európskej únii. Poplatok za to, že lekár zobral niekoho, kto predbehol ďalších pacientov, ktorí ostali v čakárni. A pritom to bolo za výkon hradený zo zdravotného poistenia. Dnes je tento poplatok zrušený, pričom sa nezrušilo samotné prednostné vyšetrenie a je to čisto na lekárovi, aby si manažoval svojho pacienta,“ vysvetlil žilinský župan. Pozitívna zmena sa prejavila aj v počte podnetov, ktoré pacienti zaslali v súvislosti s poplatkami za prednostné vyšetrenie na Úrad ŽSK. „Zatiaľ čo do účinnosti tohto zákona sme dostali od pacientov 35 podnetov, v druhom polroku, keď už zákon začal byť účinný, evidujeme len dva podnety,“ spresnil J. Blanár.

Novela zákona zároveň určuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť zaslať vyšším územným celkom zoznamy výkonov, podľa ktorých sú v ambulancii vyberané poplatky. Žilinská župa momentálne ukončuje proces kontroly 1400 zoznamov, ktoré lekári na úrad doručili. „V Žilinskom kraji môžeme povedať, že už 500 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má zoznamy výkonov vypracované v súlade so zákonom a ďalších 500 čaká len na posledné administratívne úpravy. Od októbra bude odbor zdravotníctva vykonávať fyzické kontroly a tam, kde bude dochádzať k porušeniu zákona, pristúpi k udeleniu pokuty, ktorá môže byť až vo výške 3 319 eur,“ dodal predseda ŽSK. Ako doplnilariaditeľka odboru zdravotníctva, pacienti sa môžu s akýmkoľvek problémom obrátiť na Žilinský samosprávny kraj. „Ak má pacient pocit, že poplatok, ktorý lekár vyberá, je v rozpore so zákonom, kedykoľvek nás môže kontaktovať telefonicky, písomne, emailom alebo osobne a my daný podnet prešetríme a v prípade potvrdenia začneme správne konanie,“ uviedla.

„V konečnom dôsledku je dôležité to, že zákon chráni pacienta pred neoprávneným vyberaním poplatkov a tiež lekára pri správnom zadefinovaní výkonov, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou. Cesta, ktorou sme sa vybrali, je náročná, ale my komunikujeme, radíme, pomáhame lekárom i pacientom a stanovujeme si pravidlá pre budúce obdobie, čo sme predtým nemali možnosť,“ uzavrel J. Blanár.


zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny