PhDr. Monika Beňová

Nachádzate sa tu

PhDr. Monika Beňová

Narodená: 15.08.1968

Stav: rozvedená, 1 dieťa

 

Vzdelanie:

Gymnázium, Vazovova Bratislava

2000 UMB FPV MV, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

2003 získanie titulu bakalár – odbor politológia

2003 UMB FPV MV magisterské štúdium

2005 získanie titulu magister

2007 získanie titulu PhDr.

 

Priebeh zamestnania:

            1990 - asistentka pre marketing v spoločnosti EUROHAUS

1992 – 1993 - spoločnosť SEILA, s.r.o.

1993 – 1995 - riaditeľka spoločnosti Martin mangl, s.r.o.

1993 – 1997 - gen. riaditeľka spoločnosti REEBOK Slovensko

1995 – 1996 - riaditeľka spoločnosti Shoe World, s.r.o.

1996 – 1998 - spolumajiteľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Planet Sport, s.r.o.

            1996 - spoluzakladateľka a správkyňa Nadácie Malý princ
                       (pre deti z detských domov a týrané deti)

            1997 - generálna riaditeľka rádia KOLIBA

1998 – 1999 - generálna manažérka spoločnosti WA SLOVAKIA, s.r.o.

            1998 - spoluzakladateľka a správkyňa Nadácie Solidarita
                       (Nadácia SMER) (na pomoc starým a opusteným ľuďom a sociálne slabým rodinám)

            1999 - spoluzakladateľka strany SMER

             2001 - podpredsedníčka strany SMER

             2002 - poslankyňa NR SR - predsedníčka Výboru pre európsku integráciu

(do 1.5.2004) - členka Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody - podpredsedníčka
                          stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru Európskej
                          únie a SR - členka stálej delegácie pozorovateľov NR SR v Európskom parlamente

            2004 - poslankyňa Európskeho parlamentu

            2006 - vicežupanka Bratislavského samosprávneho kraja


Iné aktivity: členka Správnej rady Sanatória alkoholicko - toxikomanických závislostí
                     správkyňa Nadácie Solidarita

Jazykové znalosti: anglický jazyk
                               nemecký jazyk
                               ruský jazyk