P. Žiga: Veľké upratovanie Slovenska bolo veľmi úspešné

Nachádzate sa tu

21. 1. 2016

Do Programu Veľké upratovanie Slovenska sa zapojilo celkovo 490 samospráv, najviac v okrese Trebišov, informoval dnes minister životného prostredia SR Peter Žiga, ktorý v obci Novosad v Trebišovskom okrese zhodnotil výsledky programu. Na Slovensku je podľa ministra evidovaných viac ako 2 500 čiernych skládok. Reálne je ich podľa neho okolo 7 000. Obce mali v roku 2015 možnosť od Environmentálneho fondu získať na odstránenie nelegálnej skládky dotáciu do výšky 100 000 eur. Od samospráv dostali viac ako 460 žiadostí a uspokojili 211 z nich.
"Po ukončení a vyhodnotení tohto programu, možno konštatovať, že bol veľmi úspešný. Najväčšie skládky boli odstránené v Bratislavskom kraji, konkrétne v Bratislave, potom v lokalite Letanovský mlyn, kde po rómskych obyvateľoch ostala osada, ktorú bolo potrebné zlikvidovať, takže tam tiež išla veľká suma peňazí," uviedol minister. Samosprávy, ktorým sa nepodarilo skládky odstrániť úplne, čo je prípad Letanovského mlyna, budú môcť podľa Petra Žigu žiadať o dotáciu znova.

Environmentálnemu fondu, ktorý program Veľké upratovanie Slovenska spravoval, poskytol Recyklačný fond dotáciu vo výške 10 miliónov eur. Z celkovej sumy sa podarilo vyčerpať takmer 92 percent, teda viac ako 9 136 000 eur. Ministerstvo životného prostredia chce v odstraňovaní skládok pokračovať. Recyklačný fond má podľa Petra Žigu k dispozícii peniaze pre oblasť životného prostredia. "Budeme sa uchádzať ešte o ďalších 5 miliónov eur. Zároveň som rokoval s ministrom financií a máme predbežnú dohodu, že 10 miliónov eur by sa dalo použiť na tento program, keďže bol veľmi úspešný," priblížil Peter Žiga s tým, že začiatkom apríla by chceli vypísať druhú výzvu s alokáciou 15 miliónov eur.
Problematiku nelegálnych skládok rieši aj nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. V boji proti čiernym skládkam posilňuje kompetencie polície. V prípade, že pôvodca nelegálne umiestneného odpadu je známy, začne konať polícia. Ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur, začne polícia konať v zmysle trestného zákona a obchádza sa tak administratívne zložité vypracovanie znaleckého posudku. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa zvýšila desaťnásobne z približne 166 eur na 1 500 eur.

 

Zdroj: TASR

Aktuality