P. Pellegrini nevypíše novú voľbu kandidátov na ústavných sudcov

Nachádzate sa tu

19. 8. 2015

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini nevidí dôvod, aby na najbližšiu schôdzu parlamentu zaradil voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu SR. „Pán prezident dostal šesť mien, no vymenoval len jednu kandidátku,“ povedal predseda NR SR Peter Pellegrini. Zo zvyšných piatich mien by teda mal vymenovať ešte dvoch ústavných sudcov.

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. s) ústavy je explicitne ustanovená povinnosť prezidenta vymenúvať a odvolávať sudcov ústavného súdu. Podľa čl. 134 ods. 2 ústavy sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh národnej rady na dvanásť rokov prezident. Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident vymenovať. Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Národná rada tým, že navrhla prezidentovi dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident vymenovať, si splnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z čl. 134 ods. 2 ústavy. Iný postup národnej rady by nebol v súlade s čl. 2 ods. 2 ústavy.
Ako zdôraznil predseda NR SR, tretí senát Ústavného súdu SR 17. marca 2015 rozhodol, že prezident v prípade troch kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR - Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Miroslava Duriša porušil ich základné práva zaručené ústavou a zrušil rozhodnutie prezidenta. Ďalší dvaja kandidáti - Ján Bernát a Imrich Volkai síce svoju sťažnosť na ústavný súd stiahli, no nestiahli svoj súhlas s kandidatúrou na post ústavného sudcu. Znamená to, že sú naďalej kandidátmi riadne zvolenými Národnou radou SR.
 
zdroj: NR SR
 
pozrite si tlačovú besedu Petra Pellegriniho

Aktuality