P. Kažimír: Dlhodobý boj proti daňovým únikom výrazne pomohol rozpočtu

Nachádzate sa tu

10. 2. 2016

V končiacom sa volebnom období kládlo ministerstvo financií dlhodobo dôraz na boj proti daňovým únikom. Podľa aktuálneho odhadu rezortu priniesli prijaté opatrenia iba v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) za tri roky dodatočné príjmy vo výške 1,6 miliardy eur. "Ak k tomu pripočítame ešte lepšiu efektivitu vo výbere daní z právnických osôb, tak sme nad úrovňou 2 miliárd eur, čiže môžeme hovoriť o dodatočných príjmoch do štátneho rozpočtu vo výške 3 % HDP kumulatívne za posledné tri roky," zhodnotil uplynulé obdobie minister financií SR Peter Kažimír. Nebyť efektívnejšieho výberu daní, tieto peniaze by podľa neho skončili vo vreckách daňových podvodníkov.
Jedným z najvýznamnejších opatrení, ktoré sa v praxi reálne osvedčilo, bolo podľa Petra Kažimíra zavedenie povinnosti podávania elektronických kontrolných výkazov DPH. "To je ten kľúčový systémový nástroj, ktorý sa nám podarilo vymyslieť, zaviesť, aj mať z neho skutočné efekty," zdôraznil.
V horizonte ďalších štyroch rokov plánuje SMER - SD vytvoriť dodatočných 100 000 pracovných miest. Jedným z najdôležitejších nástrojov bude ďalšie znižovanie zdravotných odvodov, zamerané na nízko- a stredno-príjmových zamestnancov, avizuje Peter Kažimír. Odpočítateľnú položku na zdravotné odvody zaviedla vláda v roku 2015. "Jej reálne výsledky sa dozvieme z ročného zúčtovania zdravotných odvodov, ktoré sa zrealizuje v júni tohto roka. Vďaka tomuto opatreniu zamestnávateľom nielen klesnú náklady práce, ale zvýšia sa aj disponibilné príjmy, čo, samozrejme, zvyšuje motiváciu legálne pracovať. Zvýši sa aj ponuka práce a pevne veríme, že to bude pôsobiť aj proti čiernemu zamestnávaniu," priblížil minister.
Z ďalších prijatých opatrení pripomenul Peter Kažimír napríklad elektronické podávanie ročných výkazov účtovných závierok, zlepšenie administratívnych procesov či jednoduchší postup zábezpeky pri registrácii DPH. "V roku 2016 sa zavádza viacero zmien s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. Ide napríklad o zavedenie úhrady DPH až po prijatí platby od odberateľa. Toto opatrenie určite zjednoduší podnikanie malým podnikateľom s obratom do 100 000 eur," konštatoval Peter Kažimír. Podnikateľom podľa neho pomôže tiež zjednodušenie podmienok pre vracanie DPH, zrušenie povinnosti skladať základné imanie pri založení s.r.o. aj daňová úľava pri tzv. superodpočte na výskum a vývoj.

 

Zdroj: TASR

Čo robíme pre ľudí