Oslavy povstania v Remetských Hámroch

Nachádzate sa tu

25. 8. 2017

Oslavy SNP na Sobranecku  sa uskutočnili v piatok 25. augusta 2017 o 13.30 hod. pri pomníku padlých v Remetských Hámroch  za účasti štátnej správy, samospráv, priamych účastníkov protifašistického odboja, členov SZPB , občianskych združení, politických strán a hnutí, ako aj občanov všetkých vekových kategórií.  Živých priamych účastníkov je každoročne menej, a práve preto nedopustíme, aby sa s ich odchodom zabudlo na udalosti hrdinského historického obdobia.
Na úvod slávnostného zhromaždenia odznela hymna Slovenskej republiky. Po hymne si účastníci spomienkových osláv uctili obete hrdinských zápasov v povstaleckých bojoch pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku SNP.  K prítomným sa prihovoril prednosta OÚ a predseda okresnej organizácie SMER-SD  Boleslav Lešo PhD, predseda SZPB M. Lukáč, za hostí generálplukovník Mikola Mikolajevič Kozlovski a generalporučík Igor Ivanovič Zinčuk z Ukrajiny. Spolu odovzdali pamätné medaily Žukova a čestné uznanie niekoľkým účastníkom pietneho aktu.

V hlbokej úcte sme sa poklonili pamiatke tých, ktorí nám vybojovali koniec druhej svetovej vojny. Po prvýkrát pri pomníku padlých hrdinov čestnú stráž držali žiaci ZŠ z Michaloviec v dobových uniformách. Oslavy SNP vyvrcholili spoločným posedením a občerstvením.

Regióny