Oslavy povstania v Bardejove

Nachádzate sa tu

24. 8. 2016

24. augusta 2016 sa pri príležitosti osláv SNP konalo slávnostné kladenie vencov pri pamätníku vďaky na Námestí SNP v Bardejove, ktorého hlavným organizátorom bol SZPB – okresný výbor v Bardejove, spoluorganizátormi boli strana SMER – SD, Okresný úrad Bardejov a mesto Bardejov. Oslavy sa neskôr uskutočnili aj v obci Križe, kde po akte kladenia vencov pri partizánskom pamätníku nad obcou pokračovali oslavy zapálením partizánskej vatry. Súčasťou osláv bolo aj podanie občerstvenia.

Účastníkmi osláv boli členovia SZPB, zástupcovia miestnej štátnej správy, miestnej samosprávy, strana SMER – SD, SNS, JDS, Únia žien Slovenska, zástupcovia z partnerského mesta Gorlice (Poľsko), zástupcovia Českého zväzu bojovníkov za slobodu, starostovia okolitých obci, školská mládež a občianska verejnosť.

Regióny