O čerpaní európskych peňazí nesmú podľa premiéra R. Fica vznikať žiadne pochybnosti

Nachádzate sa tu

28. 9. 2017

„Pôjdeme ďaleko nad rámec európskych noriem,“ uviedol  dnes predseda vlády SR R. Fico na odbornom seminári o transparentnom čerpaní eurofondov, na ktorom  spoločne s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Petrom Pellegrinim prezentoval vládou schválený materiál o vyššej miere transparentnosti pri využívaní európskych fondov.  Účastníkov seminára ďalej informoval o nových parametroch, ktoré zvýšia transparentnosť celého procesu.

„Pristúpime k elektronickému žrebovaniu hodnotiteľov a zvyšujeme nároky na týchto hodnotiteľov,“ zdôraznil premiér. Objasnil, že v budúcnosti nebudú nastávať situácie, kedy by napríklad kardiológ hodnotil oceliarsky projekt, pretože  sa zavádza rozlišovanie hodnotiteľov podľa témy výzvy. Rovnako spresnil, že pri projektoch nad 10 mil. EUR bude  povinné hodnotenie celou skupinou expertov  a výzvy sa nastavia tak, aby sa k nim nedostali novozaložené firmy s umelo doplneným predmetom podnikania.

Rozšíri sa tiež rozsah služieb poskytovaných informačno-poradenskými centrami, aby žiadatelia  neboli odkázaní na externé agentúry, ktoré si z poradenstva  pri prideľovaní eurofondov urobili biznis. Celkovo sa zníži miera byrokracie a moderná agenda sa viac  presunie do elektronického prostredia.

„Korupcia neobišla Slovensko, ale neobišla žiadnu inú krajinu v Európe, je len rozdiel medzi mierou vnímania korupcie a jej reálnym stavom,“ skonštatoval premiér. V tejto súvislosti informoval o vytváraní  nového úradu, ktorý bude zabezpečovať vyššiu mieru ochrany predovšetkým oznamovateľom korupcie, a tiež o prípravách  ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. 

„Som predsedom vlády od roku 2006 a mal som možnosť vidieť na vlastné oči ako eurofondy Slovensku pomáhajú, je to unikátny zdroj príjmov a našou povinnosťou je správať sa k nim čo najefektívnejšie,“  zdôraznil premiér.
 

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR