Nominujte osobnosť Žilinského kraja

Nachádzate sa tu

10. 3. 2015

Už po piatykrát môžu obyvatelia Žilinskej župy navrhnúť významné osobnosti zo svojho okolia, ktoré veľkou mierou prispeli k rozvoju a prezentácii kraja. Od roku 2011 udeľuje Žilinský kraj nielen najvyššie ocenenie, ktorým je Cena ŽSK, ale aj Pamätnú plaketu a LitterasMemoriales.

„Obyvatelia našich regiónov každoročne zasielajú zaujímavé tipy na osobnosti a verím, že tento rok nám prinesie mnoho návrhov aj od umeleckých a vedeckých inštitúcií, občianskych združení alebo verejnosti. Vždy som rád, že sa nám takýmto spôsobom darí spoznávať nové osobnosti, ktoré šíria dobré meno Žilinskej župy nielen doma, ale i v zahraničí. V roku 2014 mi bolo veľkou cťou udeliť Cenu ŽSK trojici úspešných mužov, a toliterárnemu historikovi AugustínoviMaťovčíkovi, športovcovi a trénerovi Dušanovi Ondrušovi a ľudovémuumelcovi Ľubomírovi Páričkovi,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Pamätnú plaketu si v decembri prevzala aj rodina Šulekovcov z Kysúc, ktorá sa venuje ľudovej tvorbe a riaditeľ Mestského divadla v Žiline Anton Šulík.

Svoje tipy na tohtoročné osobnosti Žilinského kraja môžu obyvatelia zasielať do 31. augusta 2015v písomnej podobe prostredníctvom pošty, osobne alebo emailom na Úrad ŽSK. Všetky návrhy musia obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich súhlas s nomináciou a odôvodnenie predloženého návrhu.

 

zdroj: ŽSK

Regióny