Nezamestnanosť pokračuje v poklese

Nachádzate sa tu

20. 10. 2016

Aj v auguste tohto roku odišli z evidencie uchádzačov o prácu stovky ľudí. Úrady ich evidovali o takmer tritisíc menej ako v predchádzajúcom mesiaci, celkovo 294 721. V medziročnom porovnaní sa ich počet znížil o 52 250. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu bola v auguste 2016 10,85 %. Medzimesačne poklesla o 0,11 percentuálneho bodu.

Evidovaná nezamestnanosť klesla o 0,01 p.b. na 9,43 %. Ihneď pripravených nastúpiť do práce bolo 256 271 osôb. „August má svoje špecifiká. Zamestnávatelia veľmi neprijímajú nových ľudí, skôr pripravujú plány na jeseň. Aj napriek tomu sa nám nezamestnanosť znížila a ten niekoľkoročný trend poklesu pokračuje,“ hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Nezamestnanosť v auguste poklesla takmer vo všetkých znevýhodnených skupinách. Najviac odišlo z evidencie mladých do 29 rokov. Od začiatku roku 2013 ich ubudlo takmer 60 700, k čomu dopomohli aj projekty spustené vďaka európskej iniciatíve Záruka pre mladých ľudí. „Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré sa do tohto programu zapojili. Na podporu zamestnávania mladých sa vyčlenilo 220 miliónov eur a očakávame, že si vďaka nim nájde zamestnanie približne 75 300 mladých. Doteraz sa vďaka programu zamestnalo už takmer 39 000 nezamestnaných do 29 rokov,“ informuje Ján Richter. Pre ďalšie tisícky sú aktuálne tri spustené národné projekty - Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie a Úspešne na trhu práce. Minister víta iniciatívu Európskej komisie, ktorá sa rozhodla predĺžiť pokračovanie Záruky pre mladých ľudí o ďalšie dva roky.

Pozitívom je, že naďalej pribúdajú voľné pracovné miesta, čomu svoje služby prispôsobujú aj úrady práce. Obmedzili sa niektoré nástroje aktívnej politiky trhu práce, aby mali zamestnávatelia širší výber uchádzačov okamžite pripravených nastúpiť do práce. „Hovoríme hlavne o tých, ktoré slúžia na vytváranie respektíve udržiavanie pracovných návykov, ako sú príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou dobrovoľníckej služby. Uchádzačom vieme namiesto nich ponúknuť plnohodnotné zamestnanie,“ dodáva minister.


zdroj: MPSVaR

pozrite si tlačovú konferenciu k vývoju nezamestnanosti

Aktuality